ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Генезис и философия на самоубийствените атентати в Пакистан

Автор: Доц. д-р Мирослав Мирчев дата: 16/02/2020 (Брой 1 2021г.) от 91 до 100 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията са разгледани зараждането и развитието на терористичната дейност на територията на Пакистан, като основният акцент е поставен върху извършването на самоубийствени атентати. В исторически аспект е направена аналогия между философията на самоубийствената дейност като първоначален акт на отмъщение, до съвременните измерения на този феномен, използван като форма на джихад от радикални мюсюлмански общности. Анализирани са формите и методите за извършването на самоубийствени атентати от представители на пакистански терористични организации, основните фактори, които влияят върху това, както и пътищата за финансиране на терористичната дейност в тази Южноазиатска държава.  
 

Genesis and philosophy of suicide bombings in Pakistan
Dr. Miroslav Mirchev
Head of Department at the Academy of Sciences "GSRakovski". Bulgarian military intelligence officer. He has been an Assistant Military Attaché in Baghdad, Iraq, as well as a Military, Air Force and Naval Attaché in Islamabad, Pakistan. Expert on terrorism and intelligence. There are publications on these topics in specialized publications. He is the author of the book “Bear Trap. The Taliban, Al Qaeda and Terrorism in South Asia.
 

The article has examined the genesis and development of the terrorist activity on the territory of Pakistan, with the main emphasis on the suicide attacks. Historically, an analogy has been made between the philosophy of suicide attack as an initial act of revenge, and the modern dimensions of this phenomenon, used as a form of “jihad” by some radical Muslim communities. An analysis has been made of the forms and methods of the committing suicide attacks by representatives of Pakistani terrorist organizations, the main factors imposingthis, as well as the ways of financing the terrorist activities in this South Asian country.

За автора

Преподава във ВА „Г.С.Раковски”. Офицер от българското военно разузнаване. Бил е помощни-военен аташе в Багдад, Ирак, както и военен, военновъздушен и военноморски аташе в Исламабад, Пакистан. Експерт по въпросите на тероризма и разузнаването. Има публикации по тези теми в специализирани издания. Автор е на книгата „Капан за мечки. Талибаните, Ал Кайда и тероризмът в Южна Азия”.

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ