ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2021
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 16.04
БРОЙ СТРАНИЦИ 130
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Относно акцентите в работата на XIV-та конференция Сигурността в Югоизточна Европа

Автор: Дискусия

За 14-ти път София бе домакин на конференция „Сигурността в Югоизточна Европа“, организирана от МВР, Асоциацията на полицейските началници и Центъра за балкански изследвания към УНСС. Тази година форумът, който се проведе онлайн, премина под мотото „Императиви за преосмисляне“. Акцент в работата на конференцията бяха императивите за преосмисляне на рисковете и...

Необходимо е своевременно преосмисляне на реалните заплахи за Югоизточна Европа

Автор: Проф. д-р Динко Динков

  Докато по света се разработваха стратегии за гарантиране на сигурността (национална и международна), създаваха се какви ли не средства за елиминиране или минимизиране на заплахи, корона вирусът ни заставя да преразгледаме много догми, които бяха наложени и трябваше да се прилагат в организирането на обществения живот. Вирусът се оказва сериозна  заплаха за...

Пандемията COVID-19 и необходимостта от ревизия на стратегиите за сигурност

Автор: Ген.-майор Груди Ангелов

Противодействието на периодически епидемии и пандемии носи цикличен характер, а усвояването на поуките от прилаганите в исторически план мерки формира знания и позитивен опит, които притежават доказана ефективност и могат да бъдат използвани при сходни обстоятелства в други исторически периоди. Международната сигурност е силно повлияна от промените в средата на сигурност...

Пандемия и икономическа сигурност в Югоизточна Европа

Автор: Проф. д-р Даниела Бобева

Статията си поставя за цел да проследи влиянието на разпространението на COVID-19 и предприетите мерки за ограничаването му върху икономическия растеж, външната търговия и фискалната позиция на страните в региона. Направен е преглед на приложените икономически политики и мерки за ограничаване на негативните ефекти на пандемията върху икономиките, като се използва Индекса за...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ