ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Пандемия и икономическа сигурност в Югоизточна Европа

Автор: Проф. д-р Даниела Бобева дата: 16/04/2021 (Брой 2 2021г.) от 17 до 26 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията си поставя за цел да проследи влиянието на разпространението на COVID-19 и предприетите мерки за ограничаването му върху икономическия растеж, външната търговия и фискалната позиция на страните в региона. Направен е преглед на приложените икономически политики и мерки за ограничаване на негативните ефекти на пандемията върху икономиките, като се използва Индекса за строгостта на мерките (Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT)). Направено е сравнение с ефектите на кризата върху европейската икономика, както и върху процесите на сближаване на страните-кандидатки за членство в Европейския съюз. Оценена е ролята на европейската подкрепа за региона за преодоляване на икономическите последици от здравната криза. Изследването се фокусира върху страните-кандидатки за членство в ЕС – Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Албания и Турция.

 

The    Pandemic   and the Economic Security in Southeast Europe

Prof. Dr. Daniela Bobeva
Professor at the Institute for Economic Research at the Bulgarian Academy of Sciences; teaches at the Higher School of Insurance and Finance.

The article aims to trace the impact of the COVID-19 spread and the measures taken for its limit on the economic growth, foreign trade and the fiscal position of the countries in the region. An overview of the applied economic policies and measures to limit the negative effects of the pandemic on the economies is made, using the Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT). A comparison is made with the effects of the crisis on the European economy, as well as on the convergence processes of the candidate countries for membership in the European Union. Assessed is the role of the European support for the region in overcoming the economic consequences of the health crisis. The study focuses on the EU candidate countries – Serbia, Northern Macedonia, Montenegro, Albania and Turkey.

За автора

Професор в Института за икономически изследвания при БАН. Преподава във Висшето училище по застраховане и финанси.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ