ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Енергийната сигурност в Югоизточна Европа в контекста на пандемичната геополитика

Автор: Доц. д-р Елизабет Йонева дата: 16/04/2021 (Брой 2 2021г.) от 31 до 44 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Tемата за ефектите от пандемичната криза през 2020 г. привлича все по-сериозно внимание по линия на разнообразни въпроси, свързани с генерираните шокови вълни в политически, икономически и социален план. Нейното сериозно въздействие и върху енергийния сектор провокира все по-задълбочено проучване не само по отношение на проблемните направления, но и на лансираните в глобален и регионален мащаб планове за „устойчиво възстановяване“, така че да бъдат оползотворени възможностите за пренасочване към нов енергиен модел. С оглед на тези тенденции, изследването е ориентирано към очертаване на основните измерения на енергийните трансформации в Югоизточна Европа и представянето на потенциала на страните от Западните Балкани за осъществяване на енергиен преход в съответствие със заявените амбиции на ЕС в тази област.

 

Energy security in Southeast Europe in the context of pandemic geopolitics

Assoc. Prof. Dr. Elizabeth Yoneva
She teaches at the Department of International Relations at the University of National and World Economy. Her research interests are focused on energy security, European integration, Black Sea cooperation and regional development in Central Asia.

 

The topic of the impact of the 2020 pandemic crisis provokes special attention due to its relevance in the context of the wide palette of issues related to the generated shock waves on political, economic and social level. Furthermore, the serious repercussions for the energy sector call for in-depth studies not only of the problem areas, but also of the global and regional plans, launched with the goal of achieving "sustainable recovery", so as to take advantage of the opportunities to switch to a new energy model. In view of these trends, the aim of the study is to discuss the main dimensions of the energy transformations in South-Eastern Europe and the potential of the Western Balkan countries to embark on an energy transition in line with the EU ambitions in this area.

За автора

Преподава в катедра „Международни отношения“ на Университета за национално и световно стопанство. Изследователските й интереси са насочени към проблематиката на енергийната сигурност, европейската интеграция, черноморското сътрудничество и регионалното развитие на Централна Азия.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ