ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Европа между САЩ и Китай

Автор: Д-р Сергей Труш дата: 16/04/2021 (Брой 2 2021г.) от 45 до 56 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Конфликтът между КНР и САЩ все повече придобива характер на системен конфликт и в определена историческа перспектива става необратим. Той вече засяга не само икономическото, геополитическото, военното, технологичното, хуманитарното, но и цивилизационното измерение на двустранните отношения. Що се отнася до въпроса какво представлява връзката между Европа и съвременен Китай, Европа ще придава голямо значение на елементите на паралелизма или на съвпадение на интересите с Китай по важни за нея глобални и регионални въпроси – контролът на оръжията и тяхното неразпространение, предотвратяването на ядрени сблъсъци, развитието на транспортни коридори и инфраструктурата на Евразия, борбата с пандемиите, глобалното затопляне,  иранския ядрен проблем, по въпроси на икономическото и хуманитарното сътрудничество с Африка.

 

Europe between the United States and China

Dr. Sergei Trush
Doctor of History, Leading Researcher at the Institute of the United States and Canada at the Russian Academy of Sciences.
 

The conflict between the PRC and the United States is increasingly becoming a systemic conflict and in a certain historical perspective becomes irreversible. It already affects not only the economic, geopolitical, military, technological, humanitarian, but also the civilizational dimension of bilateral relations. As for the question of what the link between Europe and modern China is, Europe will attach great importance to the elements of parallelism or the concurrence of interests with China on important global and regional issues - arms control and non-proliferation, nuclear conflict prevention, the development of Eurasia 's transport corridors and infrastructure, the fight against pandemics, global warming, and the Iranian nuclear issue, economic and humanitarian cooperation with Africa.

За автора

Водещ изследовател в Института за САЩ и Канада към Руската академия на науките.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ