ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Ще преодолеят ли руските енергийни проекти в Европа „триморската“ бариера?

Автор: Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова дата: 06/07/2021 (Брой 3-4 2021г.) от 33 до 42 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията е посветена на възможностите за реализация на руските енергийни проекти в газовата и ядрената сфера в Европа. Акцентите на анализа са поставени върху реализирания южен газов коридор на проекта Турски поток и неговото продължение Балкански поток, както и на почти приключилото изграждане на проекта „Северен поток 2“. Проследява се и политическото развитие на строителството на втората атомна централа в България Белене. Основната теза на автора е, че участието на всяка държава в различни енергийни проекти е гаранция за нейната сигурност.

 

Will Russian energy projects in Europe overcome the "three-sea" barrier?

Prof. D.Sc. Nina Dyulgerova
Professor of International Relations, Doctor of Security Sciences and Doctor of History. He teaches at Varna Free University. He specializes in the field of international relations and geoenergy, on which he has numerous monographs and articles.
   

The article is devoted to the possibilities for realization of the Russian energy projects in the gas and nuclear sphere in Europe. The accents of the analysis are placed on the realized South Gas Corridor of the Turkish Stream project and its continuation Balkan Stream, as well as the almost completed construction of the North Stream 2 project. The political development of the construction of the second nuclear power plant in Bulgaria Belene is also followed. The main thesis of the author is that each country's participation in different energy projects is a guarantee for its security.

За автора

Професор по международни отношения, доктор на науките в сферата на сигурността и доктор по история. Преподава във Варненския свободен университет. Специализира в сферата на международните отношения и геоенергетиката, по които има многобройни монографии и статии.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ