ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Русия и България: на пътя към прагматизъм

Автор: Н.Пр.г-жа Eлеонора Митрофанова дата: 06/07/2021 (Брой 3-4 2021г.) от 65 до 68 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Руско-българските отношения от момента на установяването им на 7 юли 1879 г. се развиват вълнообразно, периоди на възход се cменят
с периоди на отчуждение. Обаче отношенията на нивото на народите на нашите страни остават топли и близки през цялата си история. Този постулат е актуален и за сегашния нелесен етап в двустранните ни връзки. Основополагащата цел на руската дипломация в България се състои в подпомагането на диалога и поставянето на контактите на прагматична неполитизирана основа. В нашето взаимодействие има значителен потенциал, който може да бъде реализиран само със съвместните ни усилия.

 

Russia and Bulgaria: in Pursuit of Pragmatism
 

H.E.Eleonora Mitrofanova, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation to the Republic of Bulgaria

Candidate of Economic Sciences, Doctor of Economics and Management, full member (academician) of the International Academy of Management (Moscow). Member of the Management Board of the Association for the Law of the Sea. In the period 1993-1995 he was a member of the State Duma of Russia from the Liberal Democratic Party. She held the position of Deputy Director-General of UNESCO (2001-2003); First Deputy Minister of Foreign Affairs of Russia (2003-2004) - the first woman in such a high position in Russian diplomacy; Head of the Russian Center for International Scientific and Cultural Cooperation (2004-2008) at the Ministry of Foreign Affairs and his successor, the Federal Agency for Rossotrudnichestvo (2008-2009, 2017-2020). He is a permanent delegate of Russia to UNESCO (2009-2016). Since January 2021 he has been Russia's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Bulgaria.
 

Russian-Bulgarian relations have been volatile since the moment of their establishment on July 7, 1879, with flourishing periods giving place to periods of estrangement. Nevertheless, relations between the peoples have always been warm and close. This formula remains relevant for today’s challenging times in bilateral relations. The principal aim of Russian diplomacy in Bulgaria is to promote dialogue and to put ties on a pragmatic non-politicized basis. The strong potential that exists in our cooperation is to be realized by joint efforts.

 

За автора

Кандидат на икономическите науки, доктор по икономика и мениджмънт, действителен член (академик) на Международната академия по мениджмънт (Москва). Член на Управителния съвет на Асоциацията по международно морско право.  В периода 1993-1995 г. е депутат в Държавната дума на Русия от Либерално-демократическата партия.. Заемала е длъжността заместник-генерален директор на ЮНЕСКО (2001-2003); първи заместник-министър на външните работи на Русия (2003-2004) – първата жена на такава висока длъжност в руската дипломация; ръководител на Руския център за международно научно и културно сътрудничество (2004-2008) при МВнР и на приемника му Федерална агенция „Россотрудничество“ (2008-2009, 2017-2020). Постоянен делегат е на Русия в ЮНЕСКО (2009-2016). От януари 2021 е извънреден и пълномощен посланик на Русия в България

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ