ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Глобалната система за сигурност пред дилемата – война за износ или износ на сигурност

Автор: Доц. д-р Мирослав Мирчев дата: 06/07/2021 (Брой 3-4 2021г.) от 107 до 118 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията е направен преглед и анализ на това как ще изглеждат бъдещите военни конфликти, водени от частни военни компании и компании за сигурност (ЧВККС) и безпилотни летателни апарати (БЛА). На тази база са разгледани перспективите за това, какви промени могат да настъпят при воденето на бъдещи бойни действия, особено в областта на т.нар. „война срещу тероризма“ и други асиметрични действия. Посочени са и конкретни примери за ефективното използване на ЧВККС и БЛА в районите на Афганистан, Пакистан, Либия, Сирия и Йемен.

 

 

The global security system in the face of the dilemma - a war for export or export security

Assoc. Prof. Dr. Miroslav Mirchev
Lecturer at the Academy of Arts “GS Rakovski”. Bulgarian military intelligence officer. He has been an Assistant Military Attaché in Baghdad, Iraq, as well as a Military, Air Force and Naval Attaché in Islamabad, Pakistan. Expert on terrorism and intelligence. There are publications on these topics in specialized publications. He is the author of the book “Bear Trap. The Taliban, Al Qaeda and Terrorism in South Asia.

 The article has reviewed and analyzed how the future military conflicts led by the private military companies and security companies and unmanned aerial vehicles will look like. On this basis are considered what changes may occur in the global security system and future military operations, especially in the field of so-called "War on terror" and other asymmetric actions. Specific examples of the effective use of PMCSCs and UAVs in the regions of Afghanistan, Pakistan, Libya, Syria and Yemen are also considered.

 

За автора

Преподава във ВА „Г.С.Раковски”. Офицер от българското военно разузнаване. Бил е помощни-военен аташе в Багдад, Ирак, както и военен, военновъздушен и военноморски аташе в Исламабад, Пакистан. Експерт по въпросите на тероризма и разузнаването. Има публикации по тези теми в специализирани издания. Автор е на книгата „Капан за мечки. Талибаните, Ал Кайда и тероризмът в Южна Азия”.

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ