ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Балканската политика на администрацията „Байдън“

Автор: Джордани Димитров дата: 06/07/2021 (Брой 3-4 2021г.) от 171 до 176 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

САЩ вече са навлезли в период на остра конфронтация с двете сили, единствено способни да отправят предизвикателство към американското глобално лидерство – Китай и Русия. Отхвърляйки подхода на Доналд Тръмп, новата американска администрация се стреми да превърне съюзите на Вашингтон в основен стълб на своята геополитическа борба с Пекин и Москва. В тази ситуация, за САЩ Балканите представляват ключов елемент от тяхната военно-политическа сфера, който трябва да бъде поддържан политически стабилен и икономически интегриран с ЕС, далеч от руско и китайско влияние. С тази цел Вашингтон ще продължи да оказва подкрепа за алтернативни на руските енергийни проекти, както и да се опитва да разреши някои от старите проблеми на региона, като например отношенията между Белград и Прищина. Но в момент на нарастваща автономност на регионални сили по целия свят, Турция е третият фактор, способен да провежда собствена игра на Балканите в ущърб на американските интереси.

 

 

The Biden Administration's Balkan Policy

Jordani Dimitrov
А student of International Relations (Bachelor’s degree, III year) at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Intern at the “Strategies, analyses and forecasting” unit of the Administration of the President from September until December 2019 and at “Common Foreign and Security Policy of the EU” Directorate of the Ministry of Foreign Affairs in August 2020.

The United States has already entered a period of sharp confrontation with the two powers, solely capable of challenging the US global leadership – China and Russia. Rejecting Donald Trump’s approach, the new American Administration is striving to turn Washington’s alliances into a pivot of its geopolitical struggle with Beijing and Moscow. In this situation, for the US the Balkans represent a key element of its politico-military sphere that has to be kept politically stable and economically integrated with the EU, far from any Russian or Chinese influence. To this end, Washington will continue to support energy projects that are alternative to the Russian ones, as well as to try to solve some of the old regional issues, such as the relations between Belgrade and Pristina. But, in a moment of increasing autonomy of regional powers all over the world, Turkey is the third factor, capable of pursuing its own game in the Balkans at the detriment of American interests.

За автора

Студент по международни отношения в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Стажант в звено „Стратегии, анализи и прогнози“ на Администрацията на президента през септември-декември 2019 г. и в дирекция „Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС“ на МВнР през август 2020 година.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ