ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Що е то европейска солидарност и остана ли място за нея в ЕС

Автор: Гергана Паси дата: 21/10/2021 (Брой 5 2021г.) от 13 до 16 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Няма друга дума, която да описва по-добре какво е или би следвало да бъде Европа от думата „солидарност“. Самото създаване на Европейската общност, обогатена впоследствие с политики като ОСП, кохезионна политика и днес – с общи обществени поръчки за доставка на ваксини и емитиране на общ дълг, са израз на разбирането на европейската солидарност. Кризата - най-големият ускорител на ефективната солидарност между държавите членки. Не правната регулация, а кризите са локомотива за всяко следващо ниво на интеграция и солидарност.
Солидарността и отговорността са двете страни на една и съща монета. Трудно може да се позоваваш на солидарността, ако не поемаш своя дял от отговорността за реализиране на политиките на Европейския съюз. Солидарността, като сбор от отговорност и съпричастност, прозира в обвързването на участието в Икономическия пакт за възстановяване и върховенството на закона, в задължението за постигане на съответно намаление на вредните СО2 емисии и участието в Социалния зелен фонд и други инициативи на ЕК. Никое общество, което вътрешно не е изградило ефективна солидарност, не може ефективно да се възползва от външната солидарност.

 

What is European solidarity and is there room for it in the EU?
Gergana Passy

Minister for European Affairs (2007-2009) and Deputy Foreign Minister in two Governments (2004-2005; 2005-2007). She is actively involved in the public debate as President of Pan Europe Bulgaria and founder of the Digital National Alliance. National Citizens’ Representative at the Conference of the future of Europe. 

You can hardly find a better word to describe the European project than the word “solidarity”. The establishment of the European Community, historically enriched with common policies like the Common Agriculture Policy, Cohesion Policy, etc. and today – with common procurement of vaccines and common debt emittance are a clear example of the European solidarity concept. The crises – the largest accelerator of the efficient solidarity among the member states. It’s rather the crises, not the legal regulation that are the engine of each next level of integration and solidarity.
Solidarity and responsibility are the two sides of the coin. You can hardly invoke solidarity unless you assume your share of responsibility for the implementation of the EU policies. A touch of both solidarity and responsibility as an integral part can be seen in the rule of law conditionality in the Economic Recovery Plan, as well as in the binding of the reaching of CO2 target reduction with the participation in the Social Green Fund of the EC. European solidarity can be efficiently channeled only in societies which are internally based on functional solidarity principles.

За автора

 

Министър по европейските въпроси (2007-2009) и заместник-външен министър в две правителства (2004-2005; 2005-2007). Активен участник в публичния дебат в качеството си на председател на ПанЕвропа България (2002-) и президент на  Дигитална национална коалиция. Граждански представител в Конференцията по дебата за бъдещето на Европа.

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ