ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Ще се избегне ли новото старо разделение Изток-Запад в Европа

Автор: Д-р Любомир Кючуков дата: 21/10/2021 (Брой 5 2021г.) от 27 до 34 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Напред, към задълбочаване на евроинтеграцията, или крачка назад – към повече правомощия за националните държави? Така изглежда основната дилема, пред която е изправен ЕС. И тя не може да се решава с подход „ние срещу тях“. За съжаление вътрешните разделения в ЕС често водят до такава логика, като особено видимо напоследък е разделението по линията изток-запад. Обединението на континента се оказа много по-лесно осъществимо на междудържавно и институционално равнище, отколкото в съзнанието на гражданите. Ние продължаваме инерционно да мислим и да говорим един за друг като за Изтока и Запада. Нещо повече, налице е взаимното разочарование. И може би най-негативното обстоятелство тук е, че това разочарование изглежда достатъчно оправдано – и за двете страни. Като дори отражението на едни и също проблеми и процеси в Европа е различна. Отговорът може да се търси в консолидацията на интеграцията в поне две плоскости: връщане към фундаменталните цели и ценности на Съюза (мир, просперитет, солидарност) и справяне с общите предизвикателства (климатични промени, пандемии, бежанска криза, изкуствен интелект).
 

Will the new old Еast-West division in Europe be avoided?
Dr. L
уubomir Kyuchukov

Сareer diplomat. Doctor in political sciences. Member of the Council on European Integration at the Council of Ministers and of the Council on European and Euro-Atlantic Integration with the President of Bulgaria (2001-2005). Deputy-Minister of Foreign Affairs (2005-2009), Ambassador of Bulgaria in the UK (2009-2012). Currently he is Director of the Economics and International Relations Institute. Head of the Editorial Board of the International Relations Review.

Moving forward towards deepening the European integration, or taking a step back – returning certain prerogative to the national states? This is how the main dilemma, facing the EU, looks like. And it cannot be solved by an us-against-them approach. Unfortunately, the internal divisions within the Union often lead to such a logic, the East-West faults becoming more visible recently. The unification of the continent turned out to be much easier accomplishable on state or institutional level, rather than in the perceptions of the citizens. We continue to think and speak about each other in terms of East and West. What is more – a mutual disappointment is gradually shaping up. And the most negative fact is, that it seems rather well-based – on both sides. Even same problems and processes in Europe have different influence in the East and in the West. The consolidation of integration could be the basis for a solution – on at least two levels: returning to the fundamental values and goals of the Union (peace, prosperity, solidarity) and facing the common challenges (climate changes, pandemics, refugee crises, artificial intellect).

 

За автора

Дипломат от кариерата. Доктор по политология. Член на Съвета по евроинтеграция в Министерския съвет и на Съвета по европейска и евроатлантическа интеграция при президента на България (2001-2005 г.). От 2005 до 2009 г. е заместник-министър на външните работи, а от 2009 до 2012 г. - посланик на България в Лондон. В момента е директор на Института за икономика и международни отношения. Председател на Издателския съвет на сп. „Международни отношения“.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ