ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Неизменни приоритети и нови задачи пред дипломацията

Автор: Василий Доброволский, Олег Карпович дата: 21/10/2021 (Брой 5 2021г.) от 61 до 68 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Днес в секторите на международните отношения съществуват различни „прозорци на възможностите“, които трябва да се използват последователно в интерес на гарантирането на сигурност, развитие и просперитет – на всички нива на глобалното и регионалното развитие на народите в променящия се свят, с възможно най-пълно отчитане на техните национални интереси, в рамките на съвместно движение, удобно и доброволно за всеки участник. Развитието на международните отношения изисква непрекъснато актуализиране на оценките и анализа относно приложимостта на външнополитическите постановки. Това, разбира се, важи и днес когато е налице несигурност в световните дела и ситуацията е мозаечна и мобилна, нещо повече, понякога се случват повратни ситуации, затрудняващи  дългосрочното стратегическо планиране.
 

 

 

 

Unchanging priorities and new tasks for diplomacy
Vasily Dobrovolsky, Oleg Karpovich

Vasily Dobrovolsky is an advisor at the Institute for Current International Issues at the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia; Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary;
Oleg Karpovich is the director of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia.

 

Today, in the sectors of international relations, there are various "windows of opportunity" that must be used consistently in the interests of ensuring security, development and prosperity - at all levels of global and regional development of nations in a changing world, with the fullest consideration of their national interests, in a joint movement, convenient and voluntary for each participant. The development of international relations requires constant updating of assessments and analysis of the applicability of foreign policy positions. This, of course, is still true today when there is uncertainty in world affairs and the situation is mosaic and mobile, moreover, there are sometimes turning points that make long-term strategic planning difficult.

 

 

 

За автора

Василий Доброволский е съветник в Института за актуални международни проблеми към Дипломатическата академия на МВнР на Русия; извънреден и пълномощен посланик;
Олег Карпович е директор на Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Русия

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ