ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В брой 3 от Юни 2018

Шеста годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед” на тема “Българското председателство и Западните Балкани: колко голяма е крачката от етикета до приоритета?” (УНСС, 20 април 2018 г.)

Университетът за национално и световно стопанство, Институтът за икономика и международни отношения, Българскотодипломатическо дружество, Националната асоциация за международни отношения, с медийното съдействие на списание „Международни отношения”...

прочети повече

Поверителни хроники

Пленарна среща на Комисиите по европейските въпроси в София (БНТ)

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018 19.06.2018   Вера Александрова   ОБОБЩЕНИЕ Президентът Румен Радев похвали правителството с избора на...   прочети повече

Шенгенска информационна система: споразумение между председателството на Съвета и Европейския парламент

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018 12.06.2018   На 12 юни 2018 г. българското председателство на Съвета и Европейският парламент постигнаха неформално...   прочети повече

Представители на Европейската комисия, Европейския парламент и държавите-членки на ЕС потвърдиха ролята на Кохезионната политика като ключов инвестиционен инструмент на Европа

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018 12.06.2018   Политиката по сближаване на Европейския съюз е ключова за всяка държава-членка, но и важна тема за...   прочети повече

Why “America First” Means “Europe United” (project-syndicate)

България, балканите и света 11.06.2018   By Guy Verhofstadt   Between the United Kingdom's withdrawal from the European Union and US President Donald Trump's increasing aggression toward it, many fear that the EU is...   прочети повече

Рецепт Трампа для Ближневосточного хаоса (logos press)

България, балканите и света 11.06.2018   Автор: Йошка Фишер Министр иностранных дел Германии и вице-канцлер с 1998 по 2005 год, почти 20 лет возглавлял...   прочети повече

The U.S. ambassador in Germany flies the Trumpist flag (washingtonpost)

България, балканите и света 10.06.2018   By Ishaan Tharoor   Germany is the most populous nation in Europe, the continent's economic powerhouse and the biggest net contributor to the European Union. It has been...   прочети повече

Тема на броя

Динамика в средата за сигурност и необходимите промени в Стратегията за национална сигурност на България

Автор: Доц. д-р Николай Цонков   През последните години международната система и световното стопанство се обособяват като самостоятелни субекти на действие и въздействие. В тях протичат множество световните процеси, които изменят политическите и икономически връзки между държавите. На практика на основата на стопанските отношения започва обвързването между страните, което е свързано с намаляване на военния риск и степента на несигурност в регионален аспект. Едновременно с този процес се наблюдава увеличаване на несиметричните заплахи и вероятността от нестабилност в глобален мащаб. Политическите сътресения в глобален мащаб водят до икономически трансформации. Същевременно, политическите интереси се изместват от икономическите и на тази база държавите се обвързват и създават трайно сътрудничество. Посочва се, че сигурността изисква подробен анализ, поради настъпилите промени в структурата на международната система. Виждаме зачестяване на конфликтите с военен характер в различни части на света. Увеличава се както миграционния натиск, така и терористичната заплаха за европейския континент. Вследствие на тези процеси несигурността се превърна в съществена характеристика на международната система и стопанство. Засилва се политическото и икономическо противопоставяне между отделни големи играчи, което предопределя високата степен на несигурност по отношение предвидимост на международните отношения. Това обстоятелство поставя под въпрос стабилността, надеждността и сигурността на системата на международни отношения. В тази връзка националната сигурност е тясно...   прочети повече

Препоръчани статии

Геоикономически предизвикателства пред изграждането на инфраструктурен коридор №8 в Югоизточна Европа

Автор: Доц. д-р Камен Петров

В настоящата статия се прави обзор и анализ на инфраструктурен коридор №8. Акцентира се върху неговата транспортна свързаност и възможност да повлияе върху...

Черно море като източник на въоръжени конфликти или извор на синергия

Автор: Проф. д.пс.н. Илия Пеев

В материала се изследва мястото на Черно море като свързващ мост между Изтока и Запада. Анализиран е произходът на имената на Черно море: то е гостоприемно за...

Управлението на Тръмп и международните отношения: Светът на прага на деидеологизация?

Автор: Д-р Едуард Соловьов

Доминирането на либералната парадигма в глобален мащаб постепенно се доближава до своя край – със завършването на „еднополюсния момент” в световната...

Западните Балкани – шест причини за засилен ангажимент на Европейския съюз

Автор: Косьо Китипов

Посланик Косьо Китипов разглежда шест причинно-следствени връзки за засиления интерес към Западните Балкани от страна на Европейския съюз и българското...

В следващия брой:

Година ХLVІI
Брой 4/2018 г. (проект)

- Ядреният тероризъм: реална опасност в един глобализиран свят - Д-р Иво Цеков, главен асистент в Катедра по международно право и международни отношения към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“;
- Кюрдско-турският фактор в контекста на гражданската война в Сирия - Михаела Александрова, докторант в катедра „Международни отношения“към Университета за национално и световно стопанство;
- Няколко стратегически визии за бъдещето на света - Проф. д.ф.н., д.пол.н. Петко Ганчев, посланик; председател на Геополитически център Евразия; преподавател в Международното висше бизнес училище (МВБУ).

 

 

прочети повече
free counters
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ