ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2019
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 03.05
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Шагреновата кожа на сръбския национализъм – ще има ли реванш?

Автор: Д-р Бисер Банчев

Съвременният сръбски национализъм е възникнал като модернизационен и либерален защитник на европейските ценности. Той има седем характерни особености. Първата е стремежът за обединение всички сърби. Втората съдържа мощен асимилационен механизъм за малцинствата. Третата е моделът на избраният народ, който е извършил саможертва пред стените на Европа, за да я спаси от...

Две държави – общ ли е албанският национализъм?

Автор: Д-р Боби Бобев

В статията се прави ретроспекция на водената от Албания национална политика в двете ѝ основни направления – отношение спрямо чуждите малцинства на нейна територия и поведение спрямо сънародниците, останали извън нейните граници. Разгледани са основно периода между двете световни войни и времето на комунистическата диктатура, като се прави изводът, че малка Албания няма...

Традиционният балкански национализъм в контекста на възраждащия се национализъм в Европа

Автор: Николай Славков

Тема на настоящия доклад е как възраждащият се през последните години национализъм в Европа се отразява върху традиционния балкански национализъм. За да се отговори на този въпрос в исторически план се разглеждат някои от националистическите концепции на Балканите. Извежда се тезата, че към настоящия момент трудно бихме ги обобщили под понятието "традиционен балкански...

Актуални външнополитически промени на световната сцена

Автор: Д.пол.н. Юрий Саямов

Светът с тревога наблюдава стремглаво нарастващите външнополитически промени на международната сцена, които формират глобалната конфронтация, като все повече нажежават международните отношения и заплашват да ги доведат до гореща фаза. Към новите черти на глобалния външнополитически контекст днес се отнася лекотата на разсъжденията относно възможността за война и...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ