ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2019
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.02
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Регионалната политика на Европейския съюз и България

Автор: Доц. д-р Камен Петров

Настоящата статия е посветена изцяло на структурирането на регионалната проблематика и най-вече през призмата на Регионалната политика на ЕС, както от теоретична, така и от практико-приложна гледна точка. При разкриването на същността на регионалното развитие и особеностите на регионалната политика се използват постулати на регионалните и пространствени науки. Очертани са...

Президентите на САЩ: личностно измерение

Автор: Роберт Енгибарян

Самоличността на всеки президент на САЩ, поради неговите огромни конституционни пълномощия и заеманото място в държавната структура на страната, винаги се е считала за изключително важна, дори ако в действителност той не съвсем е съответствал на тези високи морално-политически критерии, които е предявявал към него електората,  още повече и международната общност....

Доклад относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (9 Ноември 2018 г.)

Автор: ДОКУМЕНТ

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно пълното прилагане на  разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния: премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници. Призовава се Съвета да представи нов проект на решение относно пълното прилагане  на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в...

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.

Автор: ДОКУМЕНТ

Стратегията е изготвена след подробно проучване на българските и европейските документи за развитие на висшето образование, отнасящи се за периода 2014-2020 година. Днес системата на висшето образование в България е изправена пред двойно предизвикателство: от една страна, да се ускори и завърши започналият процес на структурни реформи, като се преодолее изоставането спрямо...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ