ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2018
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Управлението на Тръмп и международните отношения: Светът на прага на деидеологизация?

Автор: Д-р Едуард Соловьов

Доминирането на либералната парадигма в глобален мащаб постепенно се доближава до своя край – със завършването на „еднополюсния момент” в световната политика и формирането на полицентризма. Победата на Д.Тръмп на президентските избори с голяма вероятност ще даде тласък на ерозията на либералния идеологически консенсус в Западните страни. В резултат на това се...

Ядрената стратегия на Доналд Тръмп

Автор: Боян Боянов

Изготвените от президентската администрация на Д. Тръмп „Национална стратегия за сигурност“ и „Преглед на ядрената доктрина“ представят визията на новия американски президент за ролята на американския ядрен арсенал по отношение на националната сигурност на Съединените щати и на техните съюзници. Разглежданите въпроси са свързани с актуалната посока на...

Динамика в средата за сигурност и необходимите промени в Стратегията за национална сигурност на България

Автор: Доц. д-р Николай Цонков

В съвременните условия сме свидетели на висок интензитет и динамика на процесите, определящи системата на международни отношения. Тези процеси се определят от развитието на средата за сигурност. През последните години средата за сигурност силно се влошава, което оказва непосредствено влияние върху икономическите, политическите и търговските отношения и връзки между...

Черно море като източник на въоръжени конфликти или извор на синергия

Автор: Проф. д.пс.н. Илия Пеев

В материала се изследва мястото на Черно море като свързващ мост между Изтока и Запада. Анализиран е произходът на имената на Черно море: то е гостоприемно за хората, които идват с мир при него (Понтос Еуксейнос, Понтос Евксинос, от гр. Pontos Euxeinos - Гостоприемно море) и враждебно се отнася към завоевателите (Понтос Аксейнос, от гр. Pontos Axeinos – Негостоприемно море). Авторът разкрива...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ