ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2017
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 04.10
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Синергията между космическото пространство и киберпространството – ключов фактор за националната сигурност на САЩ

Автор: Стоян Джапанов

Научната разработка има за цел да покаже, че киберсигурността и сигурността на космическото пространство са неразривно свързани и са неотменна част от цялостната Стратегия за национална сигурност на САЩ. В основата на изследването лежат двата стратегически правителствени документа – Национална стратегия за космическа сигурност на САЩ и Разгърнатата национална...

Ролята на протокола при представяне на международни политически събития в медиите

Автор: Теодора Зафирова

Статията анализира ролята на протокола при представянето на международни политически събития в средствата за масова информация. Разглеждат се конкретни държави и мероприятия, проследяват  се специфичните особености на прилагането на основните компоненти на дипломатическия протокол в международните отношения, тяхното отразяване в медиите, случаите на нарушаване,...

Социално-икономическото положение в България – БВП, доходи, данъци

Автор: Проф. д.ик.н. Иван Ангелов

България беше и остава най-бедната страна в ЕС. Причините за трайното ни пребиваване в социално-икономическото тресавище са много: вътрешни и външни, икономически, политически, психологически и други. Крайно време е да се помисли как страната да се измъкне от това тежко състояние? Съществуват две основни възможности. Първата най-надеждна възможност е чрез съживяване на...

Заедно в сигурността. Ролята на България в общата европейска отбрана. Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020.

Автор: ДОКУМЕНТ

„Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020“ е разработена в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Програмата има за цел да продължи и развие започналия в приетата от Народното събрание през 2010 г. „Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България“,...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ