ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2018
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Правото на убежище съгласно международноправната уредба на статута на бежанците

Автор: Пламен Георгиев

Правото на убежище е признато за основно право на човека, чието упражняване почива, както на общите принципи, така и на специфични, въведени в международноправните източници, за да го гарантират. Понастоящем в теорията продължава да се поставя въпросът за неговия характер и по-специално този дали правото на убежище би могло да се определи като субективно право. Въпрос, който се...

Геоикономически предизвикателства пред изграждането на инфраструктурен коридор №8 в Югоизточна Европа

Автор: Доц. д-р Камен Петров

В настоящата статия се прави обзор и анализ на инфраструктурен коридор №8. Акцентира се върху неговата транспортна свързаност и възможност да повлияе върху социално-икономическото развитие на регионите през които премината. В статията се акцентира върху проблеми, които могат да се решат с неговото изграждане. Предлагат се няколко инициативи и подходи за решаването на чисто...

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030)

Автор: ДОКУМЕНТ

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България определя целите и съответните мерки и действия от страна на държавата за развитие на научните изследвания в периода 2017-2030 година. Тя е едно от необходимите условия, за постигане на целите, залегнали в Споразумението за партньорство на Република България с ЕК през програмния период 2014-2020 година....

Европейският съюз, България и конфликтите на XXI век

Автор: Доц. д-р Борислав Градинаров

На 18 декември 2017 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе национална конференция, посветена на Европейския съюз, България и войните на XXI век. Участваха лица с академична подготовка и кариера, дипломати и военни специалисти в различни области, които на основата на своите експертни знания и практически опит дискутираха различни характеристики на конфликтите на новото...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ