ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2019
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 27.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Опит за теория на русофобията – закономерности и тенденции

Автор: Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

Теориите представляват система от идеи, чрез които се улавят общите закономерности на предмета на изследване, даващи възможност за конкретен анализ на едно или друго специфично негово проявление. Русофобията е феномен, който се проявява на различни равнища. Първото от тях е социалнопсихологическо – негативни чувства, предразсъдъци, отрицание на Русия и руснаците. Второто...

Значение на емоционалната интелигентност на сцената на международните отношения

Автор: Д-р Момчил Станишев

Емоционалната интелигентност е тема, която заема водещо място в много изследвания и е необходимо условие за постигане на успешно лидерство в различни сфери, в това число и в полето на международните отношения. Без нея човек може да има най-доброто обучение в света, впечатляващ и аналитичен ум, както и безкраен запас от креативни идеи, но въпреки това няма да бъде успешен...

Проблемите на районирането на България – фактор за успешната регионална интеграция към общия европейски пазар

Автор: Доц. д-р Камен Петров

Настоящата статия е посветена на проблемите на районирането на България в контекста на регионалната интеграция към общоевропейските политики. Това налага на базата на пространствения анализ на териториалното развитие на страната да се направят изводи и препоръки, които оказват влияние върху провеждането на международна политика от страна на българското държавно...

Световните процеси и енергийното развитие на умните градове

Автор: Д-р Владимир Зиновиев

Статията поставя акцент върху проблема с осигуряване на допълнително захранване с електроенергия на все по-нарастващите градове в световен план. Необходимостта от нови трасета и умни мрежови решения са ключови за преодоляване на нарастващото потребление в градската среда.   World processes and energy development of smart cities   Dr. Vladimir Zinoviev He has been working for more than 10 years in the field of energy for many projects...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ