ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2018
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 23.04
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Международноправна дилема в контекста на Jus ad Bellum и Jus in Bello, приложими в киберпространството

Автор: Венета Йосифова

Целта на статията е да се анализират основните заключения, постигнати от различни екипи от международни учени и експерти в областта на международното публично право и международните правила, приложими към новото киберпространствено поле. Киберпространството е петата област на война, разположена на сушата, въздуха и морето. Анализът се прави в контекста на Jus ad Bellum и Jus in Bello....

Културното наследство като дипломатически инструмент и форма на международно общуване

Автор: Петя Илиева

Целта на статията е да се направи кратък исторически преглед на възникването на дипломацията. Да се обърне внимание на силата и значението на културната дипломация. Да се покажат българските фолклорни мотиви като подходящ инструмент за международни мостове. Фокусира се на няколко основни точки:  Културната дипломация или културата като мека сила, Цел на културната...

Разузнаването има повече бъдеще, отколкото минало

Автор: О.р.ген. Тодор Бояджиев

Ген. Тодор Бояджиев представя своята книга „Изповед на шпионина“, която представлява един опит да се каже истината. Авторът прави уговорка, че новата му книга не е само мемоарна, тя включва оценки и анализи. Ген. Бояджиев не се ограничава в лични спомени за това, което му се е случвало, а взема отношение към събитията, които са станали в сферата на сигурността през последните...

Една разузнавателна библия

Автор: Д.ист.н Бойко Беленски

Председателят на Клуба на писателите – криминалисти д.ист.н. Бойко Беленски говори за ген. Бояджиев по повод неговата нова книга „Изповед на шпионина”. Той отбелязва, че от професионално написаната с богатфактологичен материал и личен опит творба е научил много важни подробности. Например, как е създаден българският СОТ, кои са първите СРС-та в света, как се ражда VІ...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ