ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2020
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 09.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 190
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Предизвикателства и перспективи пред развитието на средиземноморския регион

Автор: Доц. д-р Николай Цонков

Средиземноморският регион винаги е бил пресечна точка, в която се преплитат национални и стратегически интереси както на държавите в региона, така и на водещите страни от Европейския съюз (ЕС), САЩ, Русия, Китай и други. Интересът към региона винаги е бил висок поради факта, че през него преминават много от търговските и икономически връзки в света. Именно затова държавите от...

Ислямският вектор във външната политика на Русия

Автор: Рамазан Абдулатипов

Русия е многонационална и многоконфесионална държава. Преминавайки през сложни социални експерименти и духовни търсения гражданите на Руската федерация се утвърдиха като единен многонационален народ, като руска нация. И всичко това независимо от разпадането на обединената страна Съветски съюз, пред която бяха изправени историческа Русия, постсъветските държави и народи в...

Упражняване конституционното право на избор чрез електронно гласуване

Автор: Елина Симеонова

Направен е опит да се анализира електронното гласуване, в контекста на възможността за упражняване от гражданите на конституционното им право на избор. Актуалността, дискусионния характер и важното обществено значение на изследваната проблематика предопределят интереса на автора към нея. С оглед обективното представяне на темата са очертани съществуващите  преимущества...

Сборник с научни трудове за 80-годишнината на проф. д.ист.н. Андрей Пантев

Автор: Проф.д.ик.н. Стоян Денчев

Проф. Андрей Пантев принадлежи не само на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски”, но и на останалите български университети, на научните институти по историческите науки при БАН, на регионалните исторически музеи, на цялата българска историческа наука. Нещо повече, стените на българската историческа наука се оказаха тесни за проф. Пантев, който изяви по един...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ