ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2018
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 23.04
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Отвъд идеологемите и психологическата пропаганда

Автор: Проф. д-р Йордан Баев

Проф. д-р Йордан Баев отбелязва, че книгата на ген. Тодор Бояджиев ”Изповед на шпионина” представлява един микрокосмос от многопластови истории. Всяка една професия, включително и „шпионажа“, имат сходни професионални измерения с използване на съпоставими методи и инструменти дори в особено чувствителната гранична зона „между мира и войната“....

Разузнаването не е изживяло своето време

Автор: О.р. ген. м-р, д-р Стоимен Стоименов

Ген. Стоименов отбелязва, че новият труд на генерал Бояджиев не е автобиография, нито е история на българското разузнаване, нито механично събран сборник от негови статии, интервюта и спомени. „Изповед на шпионина“ е по-скоро енциклопедичен труд, който включва мемоари, становища, оценки, изказвания и интервюта по широк кръг въпроси на политиката, визията и практическите...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ