ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Позиция и предложение на „Лявата алтернатива на България – за чиста и свята република“

България, балканите и света  

Възможно е бързо решение за справяне с кризата с високите цени на електроенергията и за спасяване на българската индустрия

В последните три месеца е налице безпрецедентно увеличение на цените на електроенергията на свободния пазар. Борсовите цени за месец октомври са на нива около 350 лева, което е три пъти над нивата от миналата година и от пролетта на тази година. Ценовият скок се отразява крайно негативно на индустрията, туризма, търговията и услугите. Високите цени на електроенергията и на газта генерират висока инфлация и покачване на всички цени, на всички стоки и услуги. Това е нов тежък удар върху стандарта на живот на по-бедните и средни слоеве. Като следствие от драстично увеличените енергийни разходи в себестойността фирмите ще компенсират частично със задържане на ръста в работните заплати, което отново ще тласне квалифицираните работници към търсене на работа в Западна Европа. Страната може да навлезе в етап на стагфлация. Подобни процеси протичат и в Европа заради високите цени на електроенергията спират индустриални производства и има ръст на инфлацията.
Привнесена ли е кризата или е местна иновация? Кои са причините за високите цени в България? Влияние на цените на електроенергията отчасти оказват повишените цени на емисиите на парниковите газове и отчасти повишеното търсене на електроенергия от съседни страни, но в основата си ръста на цените се дължи на борсови спекулации, станали възможни поради някои от последните решения на КЕВР и бездействие на правителството. Истината е, че волно или неволно служебното правителство в лицето на министрите на енергетиката, икономиката и финансите проспаха екстремния скок на цените.

Същевременно ясно трябва да разграничим цените на електроенергията от цените на газта. Докато газта е изцяло вносен продукт и възможностите за избор и влияние върху цената са силно ограничени, то електроенергията за България е изцяло местен продукт и държавните органи могат да влияят и да регулират цените на електроенергията. Какво може да се направи и кой може да противодейства и да обуздае скока на цените на електроенергията и може ли цените да се понижат до пред кризисни нива?


Първо: какъв е балансът производство потребление
Цените на националния електроенергиен микс доскоро бяха стабилни и почти независими от неуправляемите промени в цените на течните горива и природния газ. В момента производството на електрическа енергия в страната напълно отговаря на местните потребности, което гарантира независимостта на страната по отношение на електроснабдяването. Брутното производство достига 48 ТВТЧ. През последните 10 години потреблението на енергия в България е сравнително постоянно в диапазон от 32 ТВТЧ до 35 ТВТЧ. Годишният износ на електроенергия варира от 8 ТВТЧ до 10 ТВТЧ, което представлява около 20% от брутното производство на електроенергия. Предлагането превишава значително вътрешното търсене и по логиката на пазара цените трябва да падат, но противно на логиката те се качват и то по стръмна скала.

Второ: Какво е влиянието на цените на емисиите на парникови газове?
Въглищните централи в Маришкия басейн генерират по 1,3 тона емисии за всеки мегават час електроенергия и се нуждаят от 26,8 милиона тона емисии на въглероден диоксид, за да използват номиналния си производствен капацитет. По днешни цени от 60 евро на тон емисиите повишават разходите на въглищните централи със 160 лева за всеки произведен мегават час електроенергия. Двете американски централи генерират 10.3 милиона тона емисии, което при цени от 60 евро/т означава разход от 1,212 милиарда лева/годишно, цена която се заплаща от НЕК и чрез микса на цените от всички нас.

Трето: има ли свободен либерализиран пазар на електроенергия в България?
На свободния пазар се предлагат ограничени количества електроенергия, заради гарантирана квота от 11 ТВТЧ енергия за домакинствата, заради сключените дългосрочни договори с американските централи и ВЕИ централите, и заради ко-генерациите и студения резерв, които също са изключение от пазара. И така се получава другият парадокс, че на свободен пазар са почти само държавните дружества от енергетиката ТЕЦ Марица изток 2, НЕК ЕАД и АЕЦ Козлодуй, които участват на борсата с остатъчни количества, след като изпълнят определените от КЕВР квоти за регулирания пазар за домакинствата. Какъв е този капитализъм, в който частните фирми са гарантирани от държавата с дългосрочни договори и високи цени, а държавните фирми са на свободния пазар и поемат всички пазарни рискове
Какви са последствията от този сбъркан изкривен модел: Нарушена пазарна логика при свръх производство вместо ожесточена ценова конкуренция и спад на цените наблюдаваме свръх високи цени за стопанските потребители, заради ограничено пазарно предлагане и манипулиран борсов пазар. Нарушена икономическа логика цените на едро (за индустрията) са по-високи от цените на дребно (за домакинствата) при условие че последните имат по-високи разходи за доставка на ниско напрежение. И последно, пълна либерализация на пазара не е възможна, преди да изтече срокът на договорите на двете американски централи (2026-2028 година) или докато не се предоговорят условията и последните да продават на борсата и да получават ценови компенсации за разлика.

Четвърто : Как се формират/определят цените на електроенергията в България?
ВЕИ централите с мощност над 1 МВТ получиха възможност чрез борсата и ценовата премия да постигнат по-висока цена от фиксираната в дългосрочните договори, което е фактор за ръст на борсовите цени. КЕВР спешно трябва да коригира механизма, по който се изчислява премията като вместо разлика между фиксираната цена по дългосрочен договор и референтната цена, определена от КЕВР, премията следва да се изчислява като разлика между фиксираната цена по договор и реалната продажна борсова цена, което веднага ще охлади борсовите цени на електроенергията от ВЕИ. (Виж целия текст в PDF)

  СВАЛИ PDF
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ