ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Изказване на Президента на Бразилия Мишел Темер на срещата на световните лидери на Световния икономически форум в Давос (24 февруари 2018 г.)

България, балканите и света  

Бразилия - страна отваряща се към световната икономика

 

Дамии господа,

Нося Ви ясно послание: Бразилия се завърна. Тази Бразилия е една по-просперираща страна, една по-отворена страна, една страна на повече възможности за инвестиции, за търговия, за бизнес.

След голямата рецесия, пред която бяхме изправени, Бразилия отново се възражда.Инфлацията, която достигна двуцифрено число, през 2017 година беше овладяна до по-малко от 3%. Лихвените проценти спадат последователно и достигнаха най-ниското си историческо ниво. Държавните предприятия, които понесоха загуби за милиарди, сега имат значителни печалби. Нашето земеделие надминава рекордни стойности. Нашето търговско салдо регистрира през 2017 г. излишък от над 60 млрд. долара. Също така, през 2017 г., само до месец ноември, нетният приток на преки инвестиции достигна 64 млрд. долара. Рискът за страната постоянно пада – от повече от 500 пункта през януари 2016 г., до 200 пункта.

Всичко това постигнахме за една година и осем месеца управление. В този кратък период успяхме да преобразим Бразилия. Предприехме широк набор от реформи за модернизиране на икономиката, бизнес сферата, пазара на труда,  общественото управление, управлението на държавни предприятия. Това е набор от реформи, които са най-всеобхватните, предприемани в страната от много време насам.  

Има пет думи, които обобщават предприетия дневен ред и описват новата Бразилия, която се ражда от тези реформи. Това са думи, които изразяват принципите и целите, които ни ръководят по време на този исторически преход, през който преминаваме.

Първата дума е „отговорност“.

За да се справим с кризата, която наследихме, от самото начало отхвърлихме фалшивите популистки пътища. Трябваше да управляваме с визия в дългосрочен план.  Нашата диагноза беше и е недвусмислена: популизма ни завеща сериозна финансова криза – и единствено отговорността ни измъква от тази криза. Именно така действахме ние, с отговорност. Дадохме пълна прозрачност на обществените сметки, разкривайки, без недомлъвки, каква е финансовата ситуация на страната. Одобрихме изменение в Конституцията, което определя таван за разходите на правителството за период от 20 години. Това е мярка, която осигурява ребалансиране на сметките. Като резултат от нашите усилия за регулиране, през 2017 г. имахме първичен дефицит доста под поставената цел, доста под очакванията. Нашата отговорност, разбира се, не е само данъчна, тя е и социална.  Това са двете лица на една и съща монета: без данъчна отговорност, социалната отговорност е просто празна приказка. Единствено с изрядни отчети, имаме увеличение на работните места, единствено с изрядни отчети, разполагаме с бюджетно пространство за социални политики, които са изключително необходими в една неравноправна страна, като нашата.

Втората ключова дума от нашия дневен ред е „диалог“.

В политиката и в живота като цяло, малко може да се постигне самостоятелно – още по-малко да се преодоляват препятствия, като тези, пред които бяхме изправени.  Беше необходимо да обединим усилия. Неубедителните отношения между правителството и Националния Конгрес бяха възстановени  и  законодателната власт, както би трябвало да е в демокрациите, се превърна в главен герой на колективната работа по реконструирането на Бразилия. За да изпълним нашата мисия, необходимо е да знаем да изслушваме, необходимо е да знаем да убеждаваме, необходимо е да знаем да се обединяваме, без непреклонност. Така успяхме да постигнем необходимата политическа подкрепа за промените, които насърчаваме.  

Третата дума е „ефикасност“.

Одобрихме ключови реформи, за да подобрим продуктивността в икономиката, да увеличим конкурентността на бразилските продукти. С трудовата реформа актуализирахме почти 80-годишното трудово законодателство XXIвек.Работни договори, характерни за съвременната реалност, придобиват ясна правна рамка, като защитават работниците и дават юридическа сигурност на работодателя. Също така, променихме нашата образователна система, в частност, средното образование. Подменихме един архаичен модел, който установяваше стандартизирани и остарели учебни планове, с друг модел, по-добре свързан с пазара на работна ръка, който позволява на всеки младеж да преследва призванието си още отрано. По същия начин, ангажирахме цялата публична администрация да положи усилия за подобряване на бизнес средата. Ние дебюрократизираме страната: десетки процедури бяха елиминирани или опростени, за улесняването на вноса и износа на стоки, както и за откриване и закриване на фирми. Автоматизираме регистрите, като компютъризираме съдебните и митнически процеси, тъй като времето на предприемача е прекалено ценно, за да бъде изгубено в чакане по опашки и гишета.

Нашата четвърта дума е „рационалност“.

Инвеститорът намира в днешна Бразилия държава с правна рамка, основана на пазарната реалност.  Страна, която знае, че държавата  не може и не трябва да прави всичко. Приехме реалистичен модел за концесии и приватизация, със сигурна и стабилна регулаторна рамка. Само за година и половина, 70 проекта бяха предложени на частния сектор и още 75 ще бъдат предложени през 2018 година. Това са пристанища, летища, магистрали, железопътни линии, далекопроводи, нефтени и газови находища, които предлагат големи възможности за национални и чужди предприятия. По същия начин, подсилихме автономността на регулаторните агенции, осигурявайки техните технически и независими дейности. Одобрихме нов държавен закон, който гарантира професионализъм при управлението на големи обществени предприятия. Въведохме обективни правила за нефтения и газов сектор, освобождавайки държавата от непременно участие, чрез Петробраз, във всички дейности по добива на газ и петрол.

Накрая, но не по важност, бяхме ръководени от желанието за отваряне.

Живеем в свят, в който изолационистките тенденции набират сила. Затова знаем, че протекционизма не е решение. Когато се затваряме в себе си, затваряме се за новите технологии, за новите идеи, за новите възможности. Затваряме се за ефективни решения за решаване на общи проблеми. Нашето правителство работи все повече за интегрирането на Бразилия в световната икономика. Заедно с нашите партньори от МЕРКОСУР, спасихме първоначалното признание на блока за свободен пазар. Също така, в МЕРКОСУР подписахме договор за инвестиции и договор за държавни поръчки. Доближихме се до държавите от Тихоокенаския съюз. Отворихме нови фронтове за търговски преговори с държави като Канада, Южна Корея, Сингапур. И за първи път от 20 години имаме реалистична перспектива за сключване на всеобхватен и балансиран договор МЕРКОСУР – Европейски съюз. Бразилското правителство, също така, поиска присъединяване към ОИСР – Организация, в която сме ключов партньор и чийто нормативен набор е напълно съвместим с бразилската законодателност. 

На многостранно равнище Бразилия се застъпва за система за търговия, базирана на правила и оценява ролята на СТО, както и тази на нейния орган за уреждане на спорове. Също така оценява Договора от Париж относно промяната в климата. Това е съвсем естествено за страна като Бразилия, която има най-голямо покритие на тропически гори на планетата, която притежава една от най-чистите енергийни системи в света и която успява да бъде селскостопанска сила, използвайки по-малко от 8% от територията си за обраборване. 

В обобщение, това е новата Бразилия, която представяме днес. Бразилия на отговорността, а не на популизма. На диалога, а не на неприклонността. На ефикасността, а не на бюрокрацията. На рационалността, а не на нереалността.  На откритостта, а не на изолационизма.

Госпожи и господа,

Знам, че много от вас се питат дали ще продължим по този път, дали нашето пътуване не е застрашено от задаващите се избори в Бразилия. Позволете ми да Ви кажа, без колебание и с убеждение: ние ще завършим нашето пътуване.

Бразилия, която ще отиде към урните през октомври, знае, че отговорността дава резултати. Носи отчетност, развитие и работни места. Активира социални политики. Днес главните политически и икономически действащи лица в Бразилия, са убедени, че няма алтернативен набор от реформи на този, който насърчаваме. Няма място за връщане назад.

Нашата следваща стъпка е подобряване на социалното осигуряване, задача, на която сме отдадени. Все повече, бразилското население разбира, че актуалната система е несправедлива и неустойчива. Ще се борим ден и нощ, вот след вот, за да одобрим предложението, което в момента е в Конгреса. Нашите реформи са приети с големи мнозинства в Парламента.

Нашият дневен ред не се изчерпва само със социалното осигуряване. До края на годината искаме да насърчим опростяването на данъчната система, за да улесним живота на предприемача, на работника, на бразилския гражданин.

Госпожи и господа,

Нашата страна излезе от кризата още по-силна и се върна на пътя на развитието. Сега, когато големите икономики отново се разрастват, ние даваме, и ще даваме все повече, нашия принос. Бразилия се завърна и каним всички да станат част от този нов момент в нашата история.

Много благодаря.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ