ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Сътрудничество в областта на отбраната: Съветът приема пътна карта за осъществяване на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

На 6 март 2018 г. Съветът прие пътна карта за осъществяване на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС). В пътната карта се дават стратегически указания и насоки за структуриране на по-нататъшната работата по отношение на процесите и на управлението, включително за проектите и във връзка с последователността на изпълнение на ангажиментите.

Пътната карта съдържа съответно график за процеса на преразглеждане и оценка на националните планове за изпълнение, в които се описва подробно как участващите държави членки планират да изпълнят по-обвързващите ангажименти, които са поели една към друга.

Предвижда се и график за постигане на споразумение относно възможни бъдещи проекти, както и относно основните елементи на общи правила за управление на проектите, които да бъдат приети от Съвета до края на юни 2018 г.

Наред с това Съветът прие решение за официално определяне на първоначален списък от 17 съвместни проекта, по които беше постигнато политическо съгласие през декември 2017 г. Проектите обхващат области като обучението, развитието на способностите и оперативната готовност в областта на отбраната.

В ПСС участват следните 25 държави членки: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ