ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

България беше домакин на конференция на високо равнище, посветена на следващата Многогодишна финансова рамка

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

„Българското председателство на Съвета на ЕС планира процесът, свързан с преговорите по Многогодишната финансова рамка, да започне веднага след представянето й от Европейската комисия през май. Напредъкът по това досие е от изключително значение, тъй като е в интерес на всички европейски граждани. Затова ще работим усилено за постигане на максимален напредък на техническо ниво по законодателното предложение на ЕК в рамките на работните групи към Съвета“.

Това заяви министърът на финансите и председател на Съвета ЕКОФИН Владислав Горанов при откриването на Конференцията на високо равнище –  „Следващата многогодишна финансова рамка: дистрибутивна, алокативна и стабилизираща функция“. България е домакин на събитието, което се проведе съгласно приоритетните области на Министерството на финансите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

В рамките на първата сесия на форума се проведе експертна тематична дискусия, основни теми на която бяха подходящата комбинация от политики за ефективен разход на средства и възможните начини за приспособяване на текущата система на собствени ресурси към новата конюнктура. В панела участваха експерти от министерствата на финансите и на външните работи на държавите членки, представители на Европейската комисия, на Генералния секретариат на Съвета на ЕС и на водещи европейски неправителствени организации.

„Основното в бъдещите преговори за МФР ще бъде търсенето на балансите: между финансирането на новите предизвикателства и  традиционните политики, между „гъвкавост“ и предсказуемост, а и с поглед към запазването на дългосрочния стратегически характер на инвестициите.  Трябва да заложим необходимата спойка за ЕС, за да имаме през май проект на една ефективна, справедлива и амбициозна Многогодишна финансова рамка.“

Това заяви заместник министър-председателят на Република България Томислав Дончев, който откри втория панел на събитието.

Изказване към участниците от висшето политическо ниво на конференцията направи комисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер. В обръщението си той подчерта:

„Обсъждането сега как да изглежда следващият дългосрочен бюджет на ЕС следва да спомогне за по-лесно постигане на споразумение след представянето на предложението. Бързото споразумение по бюджета за периода след 2020 г. е важно за ЕС.  В противен случай  може да бъдат забавени 100 000 проекта, финансирани от ЕС, а стотици хиляди млади хора няма да се възползват от обмена по програма „Еразъм +“ през 2021 г. Не можем да допуснем това.“

В политическия дебат за бъдещето на публичните финанси на ЕС след 2020 г. участие взеха министри и заместник-министри на финансите и на външните работи от ЕС, както и представители на други институции, отговарящи за преговорите по МФР. В дискусията се включиха делегати от европейски институции, сред които Комисията за регионално развитие в Европейския парламент, Европейският комитет на регионите Европейската сметна палата, ЕК, ЕП, Генералният Секретариат на Съвета на ЕС, Народното събрание на Република България и на други водещи европейски институции и организации.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ