ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Борба с измамата с непарични платежни средства: Съветът постига съгласие по позицията си

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

На 9 март 2018 г. Съветът прие позицията си по директивата относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства. Съветът вече е готов да започне преговори с Парламента веднага щом той постигне съгласие по своята позиция.

Целта на директивата е да се актуализират сегашните правила, за да се осигури ясна, стабилна и неутрална по отношение на технологиите рамка. С нея също се премахват оперативните пречки, които възпрепятстват разследването и повдигането и поддържането на обвинения, и се предвиждат действия за повишаване на осведомеността на обществеността за методите за измама като фишинг или скиминг.

Измамите с кредитни карти и при онлайн пазаруване се увеличават с бързи темпове. Те не само са средство за финансиране на престъпни групи, но и подкопават развитието на цифровия единен пазар, тъй като гражданите стават все по-малко склонни да пазаруват онлайн. Трябва да сложим край на това и да изпратим ясно послание на измамниците, че вече няма да могат да се възползват от пропуските между държавите членки. Вече ще имаме общи правила, които ще са стабилни и ще гарантират, че измамните практики ще бъдат наказвани.

Основни елементи на директивата

Стремежът е директивата да бъде неутрална по отношение на технологиите, за да обхване не само традиционните непарични плащания като банкови карти и чекове, но и новите начини на разплащане, появили се през последните години: електронни портфейли, мобилни плащания, виртуални валути и т.н.

В директивата са включени разпоредби за:

 • Разширяване на обхвата на престъпленията, така че да се включат трансакциите с виртуални валути
 • Хармонизиране на определенията на някои онлайн престъпления като хакерските атаки срещу компютъра на жертвата или фишинга
 • Въвеждане на минимално равнище за най-тежките наказания за физически лица
 • Изясняване на обхвата на компетентност, за да се осигури по-добро разглеждане на трансграничните измами
 • Подобряване на сътрудничеството в областта на наказателното правосъдие в целия ЕС
 • Подобряване на превенцията и повишаване на осведомеността, за да се намали рискът от това лицата да стават жертва на измама

В директивата се предвиждат минимални правила, така че държавите членки имат свободата да ги надхвърлят и да въвеждат по-строги правила, включително по-широко определение за престъпленията или по-големи наказания.

Обща информация

Смята се, че през 2013 г. приходите на престъпниците от измами с непарични плащания възлизат на 1,44 млрд. евро. Всяка година се изпращат около 36 милиарда фишинг съобщения до европейски граждани.

Директивата беше предложена от Комисията през септември 2017 г. като част от ответните действия на ЕС срещу предизвикателствата в областта на киберсигурността. Тя заменя Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета, действащо още от 2001 г.

Следващи стъпки

След като Европейският парламент определи позицията си, което се очаква да стане през юни, ще започнат тристранни преговори с оглед постигането на споразумение във възможно най-кратък срок.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ