ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Заместник-министър Моника Панайотова участва в пленарната сесия на Европейския парламент

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

Заместник-министърът за Българското председателство, отговарящ за отношенията с Европейския парламент, Моника Панайотова участва като представител на Съвета на Европейския съюз в пленарна сесия на Европейския парламент, която се проведе в Страсбург от 12 до 15 март.

На 13 март Председателството изрази от името на Съвета на ЕС позиция по за оттеглянето на Обединеното кралство. В изложението си Панайотова подчерта готовността на Съвета да работи за изграждането на широко и близко сътрудничество с Обединеното кралство. Тя подчерта , че отвъд икономическите измерения, сътрудничеството следва да отразява и сходството на интересите и предизвикателствата, които споделят ЕС и Обединеното кралство.

Председателството участва и в дебат за подготовката на предстоящото заседание на Европейския съвет на 22-23 март 2018 г. То ще се съсредоточи върху икономическите въпроси, с ударение върху работните места, растежа и конкурентоспособността. Лидерите на ЕС ще обсъдят и преговорите за Брекзит във формат ЕС-27. Реформите в еврозоната ще са тема на среща между държавните и правителствените ръководители на страните с обща валута. В края на пленарния ден се състоя и традиционният дебат за Европейския семестър. 

Основното послание в изказването от страна на Съвета на ЕС беше свързано с необходимостта от съвместно сътрудничество за постигането на приобщаващ растеж и създаване на работни места, за да бъдат постигнати конкретни резултати в полза на европейските граждани и да бъде възстановено доверието в силна и просперираща Европа.

На 14 март Панайотова участва в тематичен пленарен дебат за киберсигурността. От името на Съвета Председателството изрази позицията, че киберсигурността е свързана с изграждането на Цифровия единен пазар,но са налице все по-значими предизвикателства пред нея. Амбицията на Европа да стане глобален лидер в киберсигурността до 2025 г., може да бъде осъществена преди всичко чрез сътрудничество: публично-частно, между държавите членки, междусекторно, както и между компетентните органи на държавите, европейските институции и трети страни и международни организации.

Съветът на ЕС беше поканен да участва и в дебат за убийството на словашкия журналист Ян Куцияк и неговата годеница Мартина Кушнирова. Председателството подчерта, че Съветът остро осъжда това престъпление и очаква извършителите да бъдат наказани

По време на сесията евродепутатите обсъдиха бъдещето на Съюза с министър-председателя на Португалия Антонио Коща.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ