ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Два стратегически комитета на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ заседаваха в София

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

На 15 март 2018 г. в София се проведоха паралелни заседания на два стратегически комитета, подпомагащи пряко дейността на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ - Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI) и Стратегическия комитет за имиграция, граници и убежище (SCIFA).

COSI разгледа добри практики при взаимодействието между правоприлагащите органи и службите за сигурност. Обсъдени бяха актуалните тенденции в борбата с организираната престъпност с фокус върху настоящата правна рамка на ЕС за организирана престъпна група.

Мерките, които могат да се вземат съвместно на ниво ЕС за по-добро управление на миграционните кризи и справяне с предизвикателни ситуации, бяха дискутирани на заседанието на SCIFA.

Българското председателство ще продължи да търси баланса и правилното решение, което да е приемливо за всички държави членки, в отговор на нуждата за създаване на механизъм за управление на кризи.

На съвместното заседание на двата комитета, състояло се на 16 март, бе обсъдено противодействието на каналджийството на мигранти, по-специално през Западните Балкани. Постигнато бе съгласие за по-силно ангажиране на страните от региона в оперативни дейности на ниво ЕС.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ