ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Използване на химическо оръжие в Сирия: ЕС прибавя 4 лица към списъка със санкции

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

На 19 март 2018 г. Съветът добави 4 лица към списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки на ЕС срещу сирийския режим. ЕС добави тези 4 лица, в съответствие с политиката на ЕС за борба срещу разпространението и използването на химическо оръжие, заради ролята им в разработването и използването на химическо оръжие срещу цивилното население.

Тези лица включват едно високопоставено военно длъжностно лице и трима учени, които работят за Сирийския научноизследователски център — държавно образувание, отговарящо за разработването и производството на неконвенционални оръжия, включително химически оръжия, както и на ракети носители за тях. Това образувание подлежи на ограничителни мерки на ЕС от 1 декември 2011 г. насам.

На 17 юли 2017 г. ЕС вече наложи ограничителни мерки срещу лица от Сирия, по-специално заради тяхната роля в разработването и използването на химическо оръжие.

С днешното решение общият брой на лицата, на които е наложена забрана за пътуване и замразяване на активи заради отговорността им за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, облагодетелстването или подкрепата за режима и/или обвързаността им с такива лица, възлиза на 261.

Освен това на 67 образувания е наложена мярка за замразяване на активите. В по-общ план действащите в момента санкции срещу Сирия включват петролно ембарго, ограничения върху определени инвестиции, замразяване на активите на сирийската централна банка в ЕС, ограничение на износа на оборудване и технологии, които биха могли да се използват за вътрешни репресии, както и на оборудване и технологии за следене или прихващане на интернет или телефонни комуникации. За последен път тези мерки бяха удължени на 29 май 2017 г. и са в сила до 1 юни 2018 г.

ЕС продължава да бъде ангажиран с намирането на трайно политическо решение на конфликта в Сирия съгласно съществуващата рамка, договорена на равнище ООН. Както се посочва в стратегията на ЕС за Сирия, приета през април 2017 г., ЕС смята, че не може да има военно решение на конфликта, и твърдо подкрепя работата на специалния пратеник на ООН и вътрешносирийските преговори в Женева.

Правните актове, приети от Съвета, в това число имената на засегнатите лица, ще бъдат публикувани в Официален вестник на 19 март 2018 г.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ