ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Европейски експерти обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството срещу трансграничната престъпност с МПС

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

 

На 28 и 29 март София бе домакин на пленарната среща на Европейската мрежа за противодействие на трансграничната престъпност с моторни превозни средства (CARPOL).

Представители на правоохранителните структури на държавите членки на ЕС и Европол направиха преглед на резултатите от проведени съвместни полицейски операции през последните месеци, довели до установяване и задържане на голям брой крадени моторни превозни средства (МПС), части и вещи от тях. Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, подобряване на обмена на информация и организиране на координирани действия с Европол, Фронтекс и чрез инициативата на CARPOL за партньорство с частния сектор на ниво ЕС.

„Престъпните посегателства спрямо МПС причиняват финансови загуби на собствениците, на застрахователните компании и пораждат негативни реакции в обществото. Противодействието на този тип престъпления е  отговорна задача и поради факта, че крадените и инкриминирани превозни средства често биват използвани за извършване на други тежки престъпления“,

заяви заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Константин Димитров при откриване на експертната среща.

Той припомни, че след присъединяването си към ЕС България е сред най-активните членове на CARPOL. През последните години страната ни взе участие в редица успешни операции за противодействие на престъпления, свързани с МПС.

Членовете на Европейската мрежа споделиха опит и добри практики, обединени от общата цел за по-ефективно противодействие на организирани международни престъпни групи, извършващи кражби, застрахователни измами, контрабанда и незаконни сделки с МПС.

Обсъдени бяха възможностите за разширяване на обхвата на общите дейности на мрежата във връзка с обмен на информация и идентифициране на автомобили в случаите на потенциални терористични атаки.

Анализирана бе събраната от Българското председателство информация от отделните държави за кражбите и търговията с части от МПС. Инициативата ще бъде доразвита от Европол с цел подобряване на аналитичния продукт и използването му за планиране и провеждане на оперативни действия.

Контекст

Европейската мрежа от експерти за противодействие на трансграничната престъпност с МПС (CARPOL) e създадена през 2004 г. с решение на Съвета на ЕС 919/2004 г. Дейността й е насочена към усъвършенстване на бързия обмен на информация между полицейските звена на членуващите държави и към разширяване на сътрудничеството с Европол и с частния сектор при противодействие на престъпленията, свързани с МПС. Мрежата организира ежегодно международни полицейски операции, насочени срещу трафика на крадени или придобити по измамен начин автомобили с цел последващото им легализиране.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ