ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Провинция Залцбург: Наложена глоба на Австрия за невярно докладване на данни за държавния дълг

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

На 28 май 2018 г. Съветът наложи на Австрия глоба в размер на 26,82 милиона евро за манипулиране на данните за дълга в провинция Залцбург.

Глобата е наложена заради невярното представяне на данни за държавния дълг през 2012 г. и 2013 г. и е в резултат на разследване, започнато от Комисията през май 2016 г.

Разследването установи сериозни нередности в три австрийски публични субекта: Регионалната сметна палата, администрацията на провинция Залцбург и правителството на провинция Залцбург. Комисията публикува доклад през февруари 2017 г.

Трите публични субекта не са осигурили подходящ контрол върху обобщаването на данните и подходящи процедури за докладването им. Това е позволило на бюджетния отдел на администрацията на провинцията да представи погрешно и да прикрие финансови операции. Това е довело до невярно докладване от страна на Австрия на общите данни за държавния сектор пред Евростат, статистическата служба на ЕС, през 2012 г. и 2013 г.

Това е вторият път, в който се налага глоба за манипулиране на данни съгласно рамката за фискално наблюдение на ЕС (Регламент № 1173/2011). Първият път такава глоба беше наложена на Испания през юли 2015 г. Регламент № 1173/2011 беше приет през 2011 г. като част от укрепването на фискалното управление на ЕС.

Данните, свързани с държавния дефицит и дълг, представляват основен принос за координацията на икономическата политика на равнище ЕС. Съветът, като действа по препоръка на Комисията, може да реши да наложи глоба на държава членка с цел укрепване на бюджетното наблюдение в еврозоната. Целта е да се възпре погрешното представяне на данните за дефицита и дълга, независимо дали е умишлено или поради груба небрежност.

Решението беше взето без обсъждане на заседание на Съвета по конкурентоспособност.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ