ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Сирия: ЕС удължава санкциите срещу режима с една година

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

На 28 май 2018 г. Съветът удължи срока на действие на ограничителните мерки на ЕС срещу сирийския режим до 1 юни 2019 г. С оглед на продължаващите репресии срещу цивилното население ЕС реши да запази в сила ограничителните мерки срещу сирийския режим и неговите поддръжници, в съответствие със стратегията на ЕС за Сирия.

Освен това Съветът актуализира информацията, отнасяща се до определени лица и образувания от списъка, и заличи две починали лица от списъка. Понастоящем той включва 259 лица и 67 образувания, на които има наложена забрана за пътуване и замразяване на активите. Лицата, добавени най-наскоро, бяха включени в списъка заради ролята си в използването на химически оръжия, какъвто беше случаят с 4 лица, добавени към списъка със санкции на 19 март 2018 г.

В по-общ план действащите в момента санкции срещу Сирия включват петролно ембарго, ограничения върху определени инвестиции, замразяване на активите на сирийската централна банка в ЕС, ограничение на износа на оборудване и технологии, които биха могли да се използват за вътрешни репресии, както и на оборудване и технологии за следене или прихващане на интернет или телефонни комуникации.

ЕС остава ангажиран с намирането на трайно и надеждно политическо решение на конфликта в Сирия, както е определено в Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН и Женевското комюнике от 2012 г. Както се посочва в стратегията на ЕС за Сирия, приета през април 2017 г., и потвърждава в заключенията на Съвета от 16 април 2018 г., ЕС е убеден, че не може да има военно решение на конфликта, и твърдо подкрепя работата на специалния пратеник на ООН и вътрешносирийските преговори в Женева.

Правните актове, приети от Съвета, ще бъдат публикувани в Официален вестник на 29 май 2018 г.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ