ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Моника Панайотова участва в майската пленарна сесия на Европейския парламент

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

Заместник-министърът за Българското председателство, представляващ Съвета на Европейския съюз пред Европейския парламент (ЕП), Моника Панайотова, участва като представител на Съвета на Европейския съюз в пленарната сесия на ЕП, която се проведе в Страсбург в периода 28-31 май.

Съветът на ЕС бе поканен да участва в ключовия дебат относно следващата Многогодишна финансова рамка (МФР). В изложението си Панайотова подчерта, че Българското председателство отдава приоритетно значение на преговорите за следващата МФР, която ще бъде една от най-важните теми на дискусии в следващите месеци. В тази връзка, Председателството работи в тясно сътрудничество с Австрия и Румъния, на които предстои поемане на председателската роля. България отчита и важното значение на диалога с ЕП за успешното провеждане на преговорите, в тази връзка Българското председателство заяви ясно в пленарна зала, че:

 • настоящото и следващите две председателства имат ясен мандат за брифиране представителите на ЕП преди и след всяка сесия на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), в рамките на който се дискутира МФР. В резултат на това вече са проведени две срещи, едната на високо политическо ниво на 14 май 2018 г. преди заседанието на СОВ, последвана от втора на ниво посланик на 22 май.
 • Председателят на Европейския парламент има възможност да допринесе към дискусията по време на Европейския съвет, в чийто дневен ред е включена темата за следващия европейски бюджет, отправяйки обръщение към държавните и правителствени ръководители в началото на всяко заседание. По традиция председателят на Европейския съвет след това докладва в пленарна зала пред членовете на ЕП за резултатите от проведените дискусии.

По време на следващия Европейски съвет на 28-29 юни се очаква европейските лидери да обменят позиции по предложението на Комисията и да обсъдят времевата рамка на преговорите.

По отношение на същността на преговорите, Панайотова обърна внимание на факта, че дебатът засяга не само финансовите въпроси, но и стратегическата визия за това какъв избор ще бъде направен по отношение на политиките на Съюза през следващите седем години. В тази връзка в нейното изказване бе подчертано, че следва да бъде намерен правилен баланс между нови приоритети и традиционни политики.

По време на пленарната сесия, Панайотова представи позицията на Съвета на ЕС и по отношение на темата за европейските ценности и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“. Тя отбеляза, че тази тема засяга не само въпроса за предоставянето на гражданство в индивидуалните държави-членки или право на пребиваване, но и по-широкото измерение на темата за европейското гражданство. Поради тази причина държавите-членки, които определят приложимите правила в тази област, трябва да вземат предвид неговата същност и присъщите му ценности при формиране на националното законодателство. Панайотова подчерта, че защитата на европейското гражданството е споделена отговорност между всички държави-членки и европейските институции.

По време на тази пленарна сесия бяха гласувани от ЕП измененията в Директивата за командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, която получи подкрепата на 70% от членовете на ЕП. В тази връзка Панайотова участва в пресконференция като представител на Българското председателство от името на заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова, която води тристранните преговори по досието от името на Съвета на ЕС. Панайотова отбеляза успеха на Българското председателство в допринасянето за балансиран набор от правила, които ще подобрят защитата на командированите работници, като същевременно ще гарантират по-доброто функциониране на единния европейски пазар. Тя подчерта значението на факта, че постигнатото споразумение установява не само принципа на равно заплащане за равностоен труд, но и отразява необходимостта от специфично секторно законодателство в транспортния сектор. До приемане на специалното секторно законодателство действащата директива (не новоприетата ревизирана) продължава да се прилага в цялост за транспортния сектор.

По време на пленарната сесия се състоя и шестият по ред дебат за бъдещето на Европа с участието на министър-председателя на Люксембург, Ксавие Бетел. Дискусията с представителите на ЕП е част от поредица дебати по инициатива на председателя на Европейския парламент Антонио Таяни между държавни и правителствени ръководители на ЕС и евродепутатите относно бъдещето на Съюза. В своето изявление, министър-председателят на Люксембург отправи силно послание: „Нека вървим към Европа смело и уверено. Европейският съюз е най-сигурният гарант за нашия колективен суверенитет и за благоденствието на гражданите“.

Той подчерта също така, че Европа не се ограничава до единния пазар и в тази връзка трябва да работим за създаването на европейски социален модел, който да насърчава социалното сближаване между държавите-членки. Г-н Бетел отбеляза, че именно конкурентоспособна, просперираща и отворена към света Европа е най-добрият гарант за защита на социалния модел на Съюза.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ