ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

EULEX Kosovo: нова роля за мисията на ЕС в областта на върховенството на закона

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

На 8 юни 2018 г. Съветът взе решение за пренасочване на мандата на мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo). Мисията беше създадена преди 10 години с две оперативни цели: цел за наблюдение, наставляване и предоставяне на съвети с оглед на подпомагането на институциите в областта на върховенството на закона в Косово и диалога между Белград и Прищина и изпълнителна цел в подкрепа на постановяването на решения по конституционни и гражданскоправни въпроси и наказателно преследване и постановяване на решения по някои наказателни дела.

С днешното решение съдебната изпълнителна част от мандата на мисията в Косово се преустановява: Косово ще поеме отговорността за всички прехвърлени разследвания, наказателни преследвания и съдебни процеси.

Считано от 14 юни мисията ще се съсредоточи върху:

 • наблюдението на определени дела и съдебни процеси в институциите на Косово за наказателно и гражданско правосъдие
 • наблюдението, наставляването и предоставянето на съвети на изправителната служба на Косово;
 • предоставянето на оперативна подкрепа за изпълнението на подпомагания от ЕС диалог за нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово.

Мисията ще запази някои ограничени изпълнителни правомощия по отношение на защитата на свидетели и подкрепата за специализираните състави и специализираната прокуратура, както и отговорността, в качеството си на втора инстанция по въпросите на сигурността, за поддържането и утвърждаването на сигурността.

Решението на Съвета предвижда преработеният мандат да продължи до 14 юни 2020 г. Освен това се отпуска общ бюджет за операциите на мисията в Косово и за специализираните състави и специализираната прокуратура в размер на 169,8 милиона евро за период от две години (15 юни 2018 г. — 14 юни 2020 г.).

Бюджетът ще покрива разходите на мисията EULEX Косово в размер на 83,6 милиона евро по изпълнението на мандата ѝ в Косово. Сумата от 86,2 милиона евро ще бъде насочена за подпомагане на специализираните състави и специализираната прокуратура.

EULEX KOSOVO стартира през 2008 г. Щабът на мисията се намира в Прищина, Косово. От 20 юли 2016 г. ръководител на мисията е Александра Пападопулу. На 5 юни 2018 г. Комитетът по политика и сигурност удължи мандата ѝ до 14 юни 2019 г.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ