ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Защита на конкуренцията във въздушния транспорт — Съветът приема позицията си

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

Днес Съветът прие общ подход по предложените правила за защита на конкуренцията във въздушния транспорт. Целта на предложението е да се осигури лоялна конкуренция между въздушните превозвачи от ЕС и чуждестранните въздушни превозвачи, опериращи в ЕС. Същевременно предложението се стреми към поддържане на условия, благоприятстващи висока степен на свързаност в целия ЕС. По-конкретно, в него се определят процедури за разследването на случаи на практики, нарушаващи конкуренцията между авиокомпаниите от ЕС и тези извън ЕС, както и за вземането на решения относно компенсационни мерки.

Въздушният транспорт е основна движеща сила на икономиката на ЕС, тъй като осигурява възможности за модерни технологични иновации, повече работни места и по-добра свързаност на гражданите както в рамките на Съюза, така и с останалата част от света. След като бъде приет, този инструмент ще осигури на европейския въздухоплавателен сектор инструментариум, подобен на онези, които съществуват на международно равнище в други сфери на търговска дейност.

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България

Предложеният регламент ще замени съществуващия, който има редица недостатъци и никога не е бил използван на практика. Въпреки че въздухоплаването е глобална индустрия, понастоящем не съществува международна рамка, която да регулира условията на конкуренция между въздушните превозвачи, нито в Световната търговска организация (СТО), нито в Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

Лоялната конкуренция между въздушните превозвачи може да се разглежда в контекста на споразуменията за въздушнотранспортни или за авиационни услуги. Въпреки това, по-голямата част от тези споразумения, които ЕС или неговите държави членки са сключили с държави извън ЕС в миналото, не включват правила за лоялна конкуренция.

В общия подход на Съвета се предвижда единна процедура, която да се прилага независимо от вида на споразумение в областта на въздухоплаването (всеобхватно споразумение на ЕС или двустранно споразумение за въздушен транспорт). Всички компенсационни мерки под формата на финансови задължения ще се приемат чрез акт за изпълнение на Комисията. За мерките от оперативен характер ще е необходимо решение на Съвета. Правата на въздушно движение са изрично изключени като възможна компенсационна мярка.

Предложението беше представено от Комисията през юни 2017 г. То е част от стратегията на ЕС за въздухоплаването, представена от Комисията през декември 2015 г.

Клаузите на окончателния текст ще бъдат договорени между Съвета и Европейския парламент.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ