ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Бюрата SIRENE са сред най-успешните инструменти за сътрудничество в ЕС

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

Ръководителите на националните бюра SIRENE за обмен на информация в Шенгенската информационна система (ШИС) проведоха среща в София на 12-13 юни 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Делегатите обсъдиха стратегическите и практическите аспекти на сътрудничеството между бюрата SIRENE и направиха преглед на опита на държавите членки с ШИС.

Системата позволява на компетентните органи да въвеждат и да обменят информация по сигнали за специфични категории издирвани или изчезнали лица и предмети.

Председателството докладва за дейностите през последните шест месеца, като основните инициативи бяха насочени към засилване на ролята на бюрата SIRENE в противодействието на тероризма.

„Бюрата SIRENE са решаващ фактор за улесняване на свободното движение на хора в Шенгенското пространство и за гарантиране на сигурността на Европа. Те доказаха добавената стойност на работата си в областта на международното полицейско сътрудничество и граничния контрол“,

заяви при откриване на срещата заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер.

Той подчерта, че Съветът по правосъдие и вътрешни работи смята взаимодействието в рамките на ШИС, и в частност между бюрата SIRENE, за един от най-успешните инструменти за ефективно сътрудничество между полицейските, митническите и други правоприлагащи и съдебни органи в ЕС и страните, асоциирани към Шенген.

Делегатите обмениха най-добри практики и опит с оглед на способността на SIRENE за ефективно прилагане на практика на заключенията за укрепване на сътрудничеството и използване на ШИС с цел разрешаване на проблема с лицата, участващи в тероризъм или свързани с тероризъм дейности, включително чуждестранните бойци терористи, приети от Съвета в началото на юни. Участниците се запознаха и с приоритетите на предстоящото Австрийско председателство на Съвета на ЕС.

Представители на всички държави членки на ЕС и на асоциираните към Шенген държави, наЕвропол, на европейската агенция за управление на големи информационни и телекомуникационни системи eu-LISA, на Комисията и Генералния секретариат на Съвета участваха в събитието, организирано от Министерството на вътрешните работи.

Контекст

SIRENE означава „искане за допълнителна информация във връзка с националните сигнали“. Всяка държава, която работи с Шенгенската информационна система (ШИС), има национално бюро SIRENE, работещо в денонощен режим, което отговаря за всякакъв допълнителен обмен на информация и координация на дейности, свързани със сигнали от ШИС. Българското бюро SIRENE е създадено през 2006 г. като специализирано звено в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ