ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Приемане на приоритетите на ЕС в рамките на ООН и 73-тата сесия на Общото събрание на ООН

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018  

Съветът прие приоритетите на ЕС за ООН и 73-тата сесия на Общото събрание на ООН. В заключенията се подчертава как в днешния нестабилен и непредвидим свят ЕС ще работи за засилване на многостранното сътрудничество.

Основният приоритет за ЕС ще бъде да подкрепя ООН в период на промени чрез претворяване на ангажимента на ЕС към многостранното сътрудничество в проактивна програма за многостранно сътрудничество. За 73-тата сесия на Общото събрание на ООН ЕС ще се съсредоточи върху въпросите на мира и предотвратяването на конфликти, върху обща позитивна програма, при която утвърждаването и защитата на правата на човека са в центъра на многостранното сътрудничество, както и върху разширяването на глобалния ангажимент по въпроси като действията в областта на климата, околната среда, миграцията, борбата с тероризма и неразпространението на оръжия за масово унищожаване.

Освен това в заключенията се подчертава, че партньорствата и установяването на контакти са решаващи фактори за изграждането на силно многостранно сътрудничество на равнището на отделните страни, където то има най-голямо значение. В заключенията се подчертава значението на едно всеобхватно стратегическо партньорство между ЕС и ООН.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ