ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

В следващия брой

 

Година ХLVІII
Брой 3/2019 г. (проект)

- Опит за теория на русофобията – закономерности и тенденции -проф. д.ю.н. Васил Проданов, преподава в Университета за национално и световно стопанство;
- Руско-китайските отношения и перспективите за Европа - Валентин Радомирски, посланик, изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения;
- Черно море – въоръжени конфликти или възможности за синергия през третото хилядолетие? - проф. д.пс.н. Илия Пеев, инж., кап. I ранг о.р., преподавател в катедра „Социални, стопански и правни науки” към ВВМУ ”Никола Й. Вапцаров”;
- Световните процеси и енергийното развитие на умните градове - Д-р Владимир Зиновиев,преподава в Университета за национално и световно стопанство;
- Резюме на доклада за България за 2019 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ