ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

АБОНАМЕНТ

През формата може да направите заявка за абонамент, както за книжно тяло, така и за  електронното издание.

Срокът на абонамент е за период от 12 месеца, като има две опции:
- да започвате да получавате списанието от месеца, следващ този, в който е заявен и заплатен абонаментът (една година от датата на заявление).
- да получите броевете за издадените до момента и тези, които остават до края на текущата година (една календарна година)

"Закупените" годишници формират Вашия "личен архив" на списанието. Всяка следваща година можете да заявите с нов абонамент, с който разширявате този архив.

 

Нужна е регистрация за да направите заявка

ВХОД
РЕГИСТРАЦИЯ
 
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ