ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2010
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 01.08
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Разузнаването в международните отношения

Автор: Проф. д.ик.н. Бончо Асенов

Авторът се спира на въпроса за връзката между разузнаването (и до известна степен на контраразузнаването) с международните отношения и каква роля и значение може да играе то в тяхното осъществяване. За правилното ръководство на външнополитическата дейност много важно значение има своевременното набиране на необходимата информация за възможна или настъпваща промяна, или за...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Геоикономиката и нейното значение за структурното развитие на света

Автор:

Статията съдържа анализ на протичащите пространствени процеси и влиянието им върху социално-икономическото развитие на населението. Приложен е интегриран подход на анализ и описателен метод, чрез които са оценени геоикономическите знания и потребността от нов подход и инструментариум по изясняване на функциите, основните дейности, като връзки и отношения при тяхното...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Състояние на европейската имиграционна политика след влизането на България в ЕС

Автор: Д-р Бойко Вълчев

Авторът разглежда регламентацията на Шенгенския граничен контрол, Шенгенската визова политика и информационните системи, които ги обслужват. Подобно на останалите новоприсъединили се държави с петата вълна на разширяване, и на България бе отказано правото на незабавно присъединяване към Шенгенското пространство. Отказът е свързан с опасения в някои държави от Западна...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Трансатлантическият диалог на ЕС: роля и място на България

Автор: Борис Шабански

Настоящата статия има за цел да покаже какви са отношенията между Америка и Европа след падането на “желязната завеса” и по какъв начин позицията на България се вписва в тях. Също така каква би могла да бъде българската национална позиция, която да се защитава в рамките на общоевропейската. Хипотезата, която е поставена на изследване е, че институционалните промени след...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ