ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2015
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 224
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Арабската пролет – международни и регионални позиции

Автор: Проф. д.ик.н., д.п.н. Карим Наама

Не може да се отрече, че промените, особено политико-икономическите, които засягат  арабските страни, не са изолирано явление, а представляват елемент от започналите глобални промени в света в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. С всяка изминала година промените в света придобиват глобален характер. Арабскатапролет в действителност е важна историческа...

Пакистанските талибани – борци за идеите на исляма или инструмент за генериране на регионална нестабилност

Автор: Доц. д-р Мирослав Мирчев

В статията се разглеждат въпроси, свързани със създаването, задачите, структурата и влиянието на една от най-добре организираните и активно действащи терористични организации в света понастоящем, тази на Пакистанските талибани. Направен е преглед на цялостната дейност на т.нар. „Движение на пакистанските талибани“ (ДПТ) – от създаването на тази организация до момента,...

Турция и сирийската криза (София, 8 октомври, 2015 г.)

Автор: Д-р Любомир Кючуков

Директорът на Института за икономика и международни отношения, посланик Любомир Кючуков посочва дискусионната рамка и резултатите от поредната пета дискусия от цикъла „България и нейните съседи”, организирана от Института по балканистика с център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения. Обсъдени са теми като: кризата в Сирия и турските...

Информационната сигурност – поглед към ЮНЕСКО

Автор: Николай Хаустов

Руският дипломат Николай Хаустов отбелязва, че днес реална власт притежава само този, който създава и управлява информационни потоци, тъй като информацията винаги е имала ключова роля в живота на човека, обществото и държавата. В съвременния свят за гарантирането на своята национална сигурност и придобиването на статут на пълноправен участник в световната политика, който да...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ