ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5-6

ГОДИНА 2015
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 224
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Информация и образи в съвременните конфликти и малките войни

Автор: Д-р Боян Хаджиев

Основната цел на настоящата публикация е да демонстрира въздействието на новите комуникационни инструменти (като Интернет) върху съвременните ниско интензивни конфликти (НИК). Тези конфликти са разгледани от гледна точка на класическото им дефиниране, съсредоточаващо се върху контрола над информацията. В съвременния контекст новите технологии поставят този контрол под...

Геоикономически проекции на следкризисното развитие на световната икономика

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов

В своята статия проф. д.ик.н. Велко Маринов, преподавател в УНСС, си поставя за цел да изследва някои съществени аспекти на развитието на световната икономика след глобалната финансово-икономическа криза (2008-2009). На основата на богат литературен и статистически материал последователно се интерпретират редица важни проблеми: динамика на световния икономически растеж след...

Европа на регионите и най-развитите урбанизирани територии в България

Автор: Доц. д-р Камен Петров

Новата визия за Европа на регионите започва и протича с наличието на два процеса, интеграция и дефрагментация.Социално-икономическото развитието на българската държава в големи исторически периоди почти винаги е зависело от състоянието на българските градове и вграждането на тяхното развитие в националния пазар и в близките до нас големите пазари и геоикономически...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ