ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Коронавирусът като фактор в световната политика

Автор: Чл.-кор. Алексей Громико дата: 08/05/2020 (Брой 2 2020г.) от 43 до 52 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията е посветена на влиянието на коронавируса COVID-19 върху международните отношения. Проучва се състоянието на световната политика преди и след началото на епидемията. Авторът описва реакцията на различни държави към кризата, инструментализацията на пандемията за политически цели. Внимание се обръща на ситуацията в сферата на свободата на движение и на ролята на национална държава. Авторът разглежда идеологически и геополитически различия на пандемията. Едно от заключенията се отнася до рисковете от засилено съперничество между големите сили. Доказано е, че кризата се използва за антируска пропаганда. Също така във фокуса на изследването са интерпретациите на конкуренцията между САЩ и Китай от страна на западните експертни общности в светлината на пандемията. Авторът поставя въпрос относно способността на политическите лидери на фона на настоящите събития да търсят колективни решения за преодоляване на разногласията.

 

Coronavirus as a factor in world politics

 Art. Cor. Alexey Gromiko
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (RAS), Director of the Institute of Europe at the RAS; Head of the Department of Theory and History of International Relations of Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky.

The article is dedicated to the impact of corona virus COVID-19 on international relations. The state of affairs in world politics before and after the start of the epidemic is explored. The author describes the reaction of different countries to the crisis, the instrumentalization of the pandemic for political purposes. The attention is drawn to the situation in the sphere of freedom of movement and to the role of a nation-state. The author looks into ideological and geopolitical dimensions of the pandemic. One of the conclusions concerns the risks of heightened rivalry among major powers. It is demonstrated that the crisis is being used for anti-Russia propaganda. Also in the focus of the research are interpretations of USA – China competition by the Western expert com-munity in light of the pandemic. The author poses a question about the ability of political leaders to use the current situation for deconfliction and collective actions.

 

За автора

Член кореспондент на Руската академия на науките (РАН), директор на Института за Европа при РАН; завеждащ катедра по теория и история на международните отношения на Нижегородския държавен университет Н.И. Лобачевски.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ