ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

ЕС на кръстопът: Напред към укрепване на интеграцията или крачка назад към националните държави?

Автор: Д-р Любомир Кючуков дата: 18/07/2020 (Брой 3 2020г.) от 11 до 18 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Коронавирусът направи още по-належаща дискусията за бъдещето на ЕС. Кризата задълбочи вътрешните разделенията в Съюза: между Изтока и Запада, между богати и бедни, между елити и граждани. Особено видими станаха три обществени дефицита: на сигурност, на справедливост, на доверие. За да се превърне ЕС в самостоятелен глобален играч има две условия – единство и еманципация: политическа от САЩ, икономическа от Китай, ресурсна от Русия. Като еманципация не означава конфронтация. Посоките пред ЕС са само две: напред, към укрепване на интеграцията, включително в политическата сфера и в областта на сигурността,  или крачка назад, към ограничаване ѝ основно в областта на икономиката и връщането към един хлабав общ пазар, доминиран от философията за Европа на нациите. Укрепването на интеграцията означава повече общностност (във всичките ѝ аспекти), повече солидарност, повече единство, но и повече отговорност за спазване на правилата,  включително и институционално укрепване.

 

The EU at a crossroads: Forward to strengthening integration or a step back towards nation states?

Dr. Lubomir Kyuchukov
Сareerdiplomat. Doctor in political sciences. Member of the Council on European Integration at the Council of Ministers and of the Council on European and Euro-Atlantic Integration with the President of Bulgaria (2001-2005). Deputy-Minister of Foreign Affairs (2005-2009), Ambassador of Bulgaria in the UK (2009-2012). Currently he is Director of the Economics and International Relations Institute.

Covid-19 rendered even more urgent the discussion about the future of the EU. The crisisdeepenedthe internal divisions in the Union: between East and West, between richer and poorer countries, between elites and citizens. Three public deficits became more visible: the deficits of security, justice and confidence. There are two preconditions for the transformation of the EU into an independent global player - unity and emancipation: political emancipation from the USA, economic emancipation from China and.raw material emancipation from Russia. But emancipation does not mean confrontation. There are only two possible political courses: forward, by strengthening of integration, including in the political and security spheres; or a step backwards, by limiting the integration to the economic co-operation into a loose common market dominated by the Europe of Nations concept. Strengthening the integration should mean more commonness (in all its aspects), more solidarity, more unity, but also more responsibility in abiding to the rules, strengthening of the EU institutions included.

За автора

Дипломат от кариерата. Доктор по политология. Член на Съвета по евроинтеграция в Министерския съвет и на Съвета по европейска и евроатлантическа интеграция при президента на България (2001-2005 г.). От 2005 до 2009 г. е заместник-министър на външните работи, а от 2009 до 2012 г. - посланик на България в Лондон. В момента е директор на Института за икономика и международни отношения.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ