ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Евро-институции и граждани на ЕС: преодолима ли е дистанцията?

Автор: Бисерка Бенишева дата: 18/07/2020 (Брой 3 2020г.) от 27 до 32 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Публичният форум „Конференция за бъдещето на Европа“, цели да укрепи връзката между гражданите и институциите. ЕС – подложен на натиск отвън и напрежения отвътре се нуждае от нови политически решения в каква посока ще продължи да се развива. Геополитическата динамика показа, че се  нуждаем от единство. Вътрешните разделения показаха, че принципът на солидарност е подложен на изпитание. Кризата, предизвикана от корона пандемията играе ролята на катализатор за приемането на ясна перспектива, за да се спечели доверието на гражданите. Смятахме за даденост най-голямото достижение на интеграцията – свободата на движение на стоки, хора и услуги. Внезапното и некоординирано затварянето на границите прекъсна нормалния ритъм на единния пазар и на веригите на доставка, парализира икономическата активност, разруши работни места и доходи, доведе до влошаване на жизнената среда. Пандемията е нагледен  пример на необходимостта от сътрудничество в търсенето на общо решение. За ЕС това е поредния стрес тест за устойчивост на интеграционния проект, за даване на политически отговор на очакванията на гражданите.

 

EU institutions and EU citizens: can the distance be overcome?

Biserka Benisheva
Ambassador; Director of European Affairs at PanEuropa Bulgaria; Assistant to the Committee on European Affairs of the National Assembly; member of the board of the Atlantic Club in Bulgaria. She was the Ambassador of Bulgaria to Hungary (2012-2016), Ireland (2003-2007), Chairman of the Danube Commission (2012-2014), Director (1997-2001) and Director General (2008-2012) for European Affairs in a Ministry. of Foreign Affairs of Bulgaria.

The Conference on the future of Europe is a public forum aimed at strengthening the link between citizens and institutions. Our Union, confronted by external challenges and internal divisions, needs new political perspective for the next stage of its development. The geo-political dynamics prompts the need for unity. The internal divisions challenge the principle of solidarity. The Corona virus crisis is a catalyst for the adoption of a clear perspective to win the trust of the citizens. Our main integration achievement – the freedom of movement of goods, services and people – was put under threat. The uncoordinated closure of borders disrupted the proper functioning of the Single market and delivery chains, paralyzed the economic activity, destroyed jobs and incomes, worsened living conditions. The Corona pandemic is a clear illustration of the need for cooperation and common solutions. For the Union it is a stress test for the resilience of the integration project, for a political response to the expectations of European citizens

За автора

Посланик; директор по европейските въпроси в ПанЕвропа България; сътрудник към Комисията по европейски въпроси на НС; член на борда на Атлантическия клуб в България. Била е посланик на България в Унгария (2012-2016), в Ирландия (2003-2007), Председател на Дунавската комисия (2012-2014), директор (1997-2001) и Генерален директор (2008-2012) по европейските въпроси в министерство на външните работи на България.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ