ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Трансформации в икономиката на България, породени от COVID-19

Автор: Доц. д-р Людмил Несторов дата: 16/04/2021 (Брой 2 2021г.) от 77 до 92 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Обект на разглеждане е рецесията в икономиката на България, породена от пандемията, свързана с COVID-19. Предмет са последиците и необходимостта от трансформация на българската икономика вследствие от рецесията. Целта е да се  разгледат възможностите за развитие на българската икономика, съобразно новите икономически реалности в Европа и света, породени от пандемията. Тезата, която се защитава е, че рецесията, породена от COVID-19, дава възможности за възстановяване на някои производства в българската икономика и развитието на нови, които могат да се превърнат в основа за дългосрочен икономически растеж.

 

Transformations in the Bulgarian economy caused by COVID-19

Assoc. Prof. Lyudmil Nestorov, PhD
Нe teaches at the Department of General Theory of Economics „D. A. Tsenov Academy of Economics“– Svishtov.
 

Тhe subject of consideration is the recession in the economy of Bulgaria caused by the pandemic related to COVID-19. The subject is the consequences and the need for transformation of the Bulgarian economy as a result of the recession. The aim is to consider the consequences and opportunities for the development of the Bulgarian economy in accordance with the new economic realities in Europe and the world caused by the pandemic. The thesis that is defended is that the recession caused by COVID-19 provides opportunities for the recovery of some industries in the Bulgarian economy and the development of new ones that can become the basis for long-term economic growth.

 

За автора

Преподавател в катедра „Обща теория на икономиката“ в СА „Д.А. Ценов“ – Свищов.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ