Михаела Александрова

Михаела Александрова


Магистър по международни отношения: международна публична администрация в катедра „Международни отношения“ на Университета за национално и световно стопанство; редовен докторант към същата катедра. Проблематиката, по която работи в своето дисертационно изследване е свързана с проучване ролята на социално-психологическите фактори във външнополитическото поведение на държавите. Към научните є интереси спадат: международни спорове и конфликти; теория на международните отношения; външнополитически анализ и прогнозиране.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.