Владимир Волков

Владимир Волков


Директор на Института по балканистика и славяноведение към Руската академия на науките. Бивш член на Президентския консултативен съвет по въпросите на националната сигурност при Борис Елцин. Президент на МАИСК.