Анина Йовкова

Анина Йовкова


Сстудентка по „Политически науки“ във Факултет „Международна икономика и политика“ на Университета за национално и световно стопанство.  Тя е член на Студентската асоциация за изследване на международните отношения към УНСС. Получила специална Грамота на Българското дипломатическо дружество на младежката кръгла маса „Балканите в XXI век – българският поглед“ (УНСС, 13 февруари 2013 г.). Като награда за отлично представяне е определена да вземе участие в експертната конференция на същата тема (УНСС, 27 февруари 2013 г.).

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.