ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2021
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 16.04
БРОЙ СТРАНИЦИ 130
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Радикален ислямизъм в Западните Балкани

Автор: Ганчо Ганев

  Радикалният ислямизъм нараства популярността и влиянието си в Западните Балкани през последните три десетилетия. Това развитие стана възможно благодарение на редица вътрешни и външни фактори и създаде значителни предизвикателства и рискове за сигурността за целия регион. Сред тях е миграцията на няколкостотин балкански бойци в Близкия изток и участието им във...

Трансформации в икономиката на България, породени от COVID-19

Автор: Доц. д-р Людмил Несторов

Обект на разглеждане е рецесията в икономиката на България, породена от пандемията, свързана с COVID-19. Предмет са последиците и необходимостта от трансформация на българската икономика вследствие от рецесията. Целта е да се  разгледат възможностите за развитие на българската икономика, съобразно новите икономически реалности в Европа и света, породени от пандемията. Тезата,...

Европейски зелен пакт

Автор: ДОКУМЕНТ

Европейски зелен пакт е документ предназначен за Европейския съюз (ЕС) и неговите граждани. В него се подновява ангажиментът на Комисията за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда — определящата задача на настоящото поколение. Атмосферата се затопля и климатът се изменя с всяка изминала година. От осемте милиона вида на планетата един милион са...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ