Илина Амер

Илина Амер

Главен асистент, преподавател по специализиран английски език с дългогодишен стаж в Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През последните двадесет години води език за професионални цели в специалност „Международни отношения“ на факултета, а преди около десет години възобновява курсовете по Юридически английски език в сп. „Право“. В специалност „Европейски съюз и европейска интеграция“ към ФКНФ води дисциплините „Терминология на ЕС“ и „Правни текстове на ЕС“. Научните є интереси са интердисциплинарни в полето на правото, езиковедски изследвания на правен и професионален език, Европейски съюз и други.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.