ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на Издателско  сдружение международни отношения /ИСМО/

 

Данни за сдружение Издателско сдружение Международни отношения / ИСМО/ като администратор на лични данни:
Издателско сдружение Международни отношения /ИСМО/, ЕИК: 175725825, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.Оборище 22, e-mail: tchavdar@ttm.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:
Георги Мисайлов, e-mail: tchavdar@ttm.bg

Обща информация
Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни, които: Сдружение „Издателско сдружение Международни отношения”, наричано по-нататък само ИСМО, събира за вас, с цел да ви предостави услуги („Услуги“) съгласно предмета си на дейност, който е издаване на списание МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ.
При събирането и обработването на вашите лични данни, ИСМО се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.
Чрез тази Декларация ви информираме за политиките и практиките, които прилагаме при обработването на личните ви данни, както и за правата, които имате във връзка със събраните от нас лични данни за вас.
Тези политики и практики се отнасят както за данни, събирани от вас чрез Интернет сайта ни  и мобилните приложения към него – spisaniemo.bg(„Сайта“) и така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или чрез други позволени от закона методи за събиране на лични данни.
Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице по защита на личните данни на горепосочения имейл.

Принципи при обработването на вашите лични данни
Стремим се да обработваме вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; за целта, за която сме ги събрали; в минимално необходимото количество и при поддържане на тяхната точност и актуалност; за определени срокове в зависимост от целта на конкретната дейност по обработване; и като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за сигурността им, съобразени с нивото на риск за вашите права и свободи.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме
ИСМО обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:
– за регистрация и управление на профила ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация и/или плащане в нашите сайтове;
– за регистрацията и допускането ви до събитията, които ИСМО организира или им е съорганизатор;
– за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете на ИСМО с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;
– за да ви показваме релевантни за вас реклами и съдържание;
– за управлението на вашите абонаменти за изданията на ИСМО;
– за да ви изпращаме имейл бюлетини, за които вие изрично сте се абонирали;
– за да ви изпращаме съобщения за наши продукти и услуги, ако изрично сте дали съгласието си за това;
– за да ви изпращаме съобщения за продукти и услуги на наши Партньори, когато изрично сте дали съгласието си за това;
– с цел спазване на нормативните изисквания за счетоводна отчетност;
– за сключване и изпълнение на договори с Вас или с представляваното от Вас лице/юридическо лице

Какви лични данни събираме от вас
В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас, както и за да ви предоставим нашите Услуги.
Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но ИСМО намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране.

Данни за целите на ползването на услуги и регистрация в мрежата на spisaniemo.bg И СПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
Мрежата с регистрирани потребители  се казва и се намира на адрес spisaniemo.bg
Във формите, чрез които въвеждате лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да ви предоставим съответната Услуга или част от нея.

Регистрация/Създаване на профил. 
Част от Услугите, предоставяни по силата на Общите условия, които представляват договор между нас, са достъпни след регистрация. За да се регистрирате и създадете профил, е необходимо да въведете: имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Общите условия за ползване (дата, час и IP адрес).
Вие можете да се регистрирате и като използвате профилите си във Facebook, Google+ или LinkedIn. В тези случаи ние събираме данни от профила ви в съответната социална мрежа, като те могат да включват имейла ви, имена, снимка, възраст, професионална информация и др. Имайте предвид, че ние събираме тези данни само при положение, че вие сами сте предоставили разрешение на съответната социална мрежа чрез опцията за поверителност, която се показва точно преди да се регистрирате на нашите сайтове.
Независимо как ще изберете да се регистрирате, всеки профил става част от мрежата регистрирани потребители на Сдружение Издателско сдружение Международни отношения.

Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система.
В сайтовете ни се използват логове със следните цели:
-за подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
– за подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
– за развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
– за измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта.

Лог за влизане в акаунт
Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той съдържа дата и час на влизането в акаунта и информация дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, информация дали влизането е с профил от някоя социална мрежа (social login), IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория
Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

Данни, които събираме за целите на абонаменти за издания и услуги
За целите на абонаментите за нашите издания, събираме от вас следните данни: име и фамилия, телефон, имейл, длъжност, ЕГН (когато се налага издаване на фактура за абонамента), адрес, документ, удостоверяващ, че сте студент.
Данните са необходими за предоставянето на услугата.

Обработване на лични данни на лица под 14 години
Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.

Бисквитки и други пасивни технологии
ИСМО използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация от вас при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и вашите интереси.

Данни, събирани от други източници
Възможно е да събираме информация за вас от други законни източници с цел да ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че вие сте се съгласили), публично достъпна информация.
Тази информация включва:
– данни за осъществяване на контакт с вас;
– публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи вашата организация.
Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.
Когато осъществим контакт с вас, ще ви кажем откъде имаме вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от вас.

Легитимен интерес
В случаите, в които се наложи събиране на ваши лични данни от нас поради наш легитимен интерес, ще ви информираме своевременно, както и ще ви разясним правата, които имате във връзка с това.

Съгласие
Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или за да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие. Ще използваме личните ви данни само за конкретната цел, за която сте ни дали съгласието.
Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

Споделяне на ваши данни с трети лица
ИСМО споделя вашите лични данни само в следните случаи:
– пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
– на наши партньори, с които ИСМО работи въз основа на договор и ни помагат да обезпечим осъществяването на дейността си или да ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на личните данни.
ИСМО взима мерки всички тези лица да прилагат същата защита към вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на ИСМО за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически и организационни мерки.
Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др.

Плащания и трети лица
Когато извършвате плащания към нас, в зависимост от избрания от вас начин на плащане, е възможно вашите лични данни да бъдат предадени от нас или вие лично да ги предоставите на трети лица. Стремим се да използваме банки, платежни оператори и доставчици на платежни услуги, които спазват високи стандарти за защита на личните данни.

Куриери
За да стигнат писмата и пратките ни до вас, използваме услугите на специализирани куриерски фирми, като за целите на доставката им предоставяме вашите имена и адрес, а когато е необходимо и телефон, длъжност и наименование на компанията, в която работите.

Мерки за защита
ИСМО събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на нормативните изисквания и прилага подходящи технически и организационни мерки за сигурност.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита.

Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни
Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони или в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на законоустановен срок, ИСМО съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и с нормалното развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
Без списъкът да е изчерпателен ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме:
– данни, предоставени ни при абонамент за нашите издания – 5 години след изтичане на срока на последния ви абонамент;
 трафични данни – съгласно Закона за електронните съобщения трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца.

Вашите права
Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас, за какво ги използваме и как ги съхраняваме.
Освен посочените права, имате право да поискате:
– да бъдат коригирани ваши лични данни;
– да бъдат изтрити ваши лични данни;
– да бъде ограничено обработването на личните Ви данни за определен период от време;
– да възразите срещу обработването;
– преносимост на данните.
Някои от изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме личните ви данни. Например в някои случаи сме задължени по закон да съхраним личните ви данни. В тези случаи няма да е възможно, например, да ги изтрием от нашите системи.
Обърнете се към Длъжностното ни лице по защита на данните или към някой друг от нашите служители, в случай ,че имате въпроси. Те:
– ще ви съдействат при упражняването на вашите права;
– ще ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Особености при упражняване на някои права
Ако сте регистриран потребител в мрежата ни id.capital.bg, можете да осъществите директен достъп до данните в потребителския си профил, след като влезете в него.
Също така можете сами да коригирате или изтриете такива данни чрез функционалностите, осигурени от нас във вашия профил.

Подаване на искане и идентификация
За да упражните някое/и от правата си, трябва да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR. Искането се подава лично от вас като субект на данните или от изрично упълномощено от вас лице чрез писмено пълномощно.
Искането трябва да съдържа три имена, адрес и други данни за вашата идентификация като физическото лице, за чиито данни се отнася искането, описание на искането, до кои лични данни се отнася, препочитана форма за отговор и действия по Регламента, подпис, дата и адрес за кореспонденция. Искането може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като бъде подписано с електронен подпис.
За да защитим, както вашите права, така и правата на други физически лица, преди да ви предоставим достъп до определени данни или да извършим действие по вашето искане, трябва да се уверим в самоличността на лицето, отправило искането. Затова можем да поискаме от вас да ни предоставите допълнителна информация за вас, да дойдете на място, да изпратите искането си, подписано с електронен подпис или да приложим други разумни мерки за безспорна идентификация, в зависимост от искането, характера на данните и контекста на тяхното обработване.

Срок за отговор по искането
Стремим се винаги да удовлетворим исканията ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да ви дадем отговор в законоустановения 1-месечен срок.
В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон, като ще ви посочим причините за това.

Право на жалба
В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса. Нашето Длъжностното лице по защита на данните е на Ваше разположение.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

Актуализация/обновяване
Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас периодично, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем възникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – декември 2021 г.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.