Доц. д-р Камен Петров, доц. д-р Николай Цонков

Доц. д-р Камен Петров, доц. д-р Николай Цонков

Доц. д-р Камен Петров – Доцент в катедра „Регионално развитие“ на УНСС. От 2019 г. е зам.-декан по учебната работа на факултет „Управление и администрация“. Гост-лектор в Школата по публични финанси към Министерство на финансите. Хоноруван преподавател по “Политическа география на Европа” в катедра “Европеистика” на СУ ”Св. Кл. Охридски”. Лектор на Българската асоциация по политически маркетинг и комуникации. Член на Air Transport and Regional Development (ATARD) и Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet).

Доц. д-р Николай Цонков – Доцент в катедра „Регионално развитие“ на УНСС. През 2013-2014 г. е съветник в политическия кабинет на министъра на отбраната на Република България, а в периода  2017-2021 г. – народен представител в 44-тото Народно събрание. Понастоящем е директор на Научноизследователския център за регионални изследвания към катедра „Регионално развитие“ и заместник-председател на Българската асоциация за регионални изследвания.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.